[Arkiverad] Språkombud

[Arkiverad] Språkombud

Publicerad: 7 februari 2024, kl. 12:43

Nyutbildade språkombud från Bromölla kommuns äldreomsorg

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska men även att stötta kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

I Bromölla kommun har 12 personer nu gått utbildningen för att bli språkombud. Dessa jobbar på äldreomsorgen och detta är ett eget initiativ som tagits av verksamheten.

En nationell satsning

Språkombud är en nationell satsning som sker genom Vård och omsorgscollege och som finansieras via statliga medel. Utbildningen kostar alltså inte kommunen något utan det som kostar är vikarier då utbildningarna sker. Även enhetscheferna har utbildats för att få en förståelse för konceptet och vikten att ha en språkutvecklande arbetsplats.

Rollen handlar om att stötta

De som utbildat sig till språkombud börjar jobba med detta under våren 2024. Rollen handlar om att stötta de som exempelvis har svårigheter med det svenska språket eller har dyslexi. Det kan också handla om att stötta de som är nervösa för att svara i telefon eller osäkra på hur man skriver en bra dokumentation. Även chefer kan behöva hjälp att utrycka sig för att nå fram till personalen.

Språkombuden kommer jobba med språkproblem och eventuella missförstånd som kan uppstå genom språket. Detta genom att få i gång en diskussion vad språket har för betydelse samt vilken påverkan vår bakgrund och vårt kroppsspråk har. I slutänden handlar det om att allt språk och all skrift ska vara lättförståelig, begripligt och relevant på arbetsplatsen.

Utbildningen

När personalen berättar om utbildningen lyfts bland annat att de inte insåg hur omfattande utbildningen var och att det i början var ett stort frågetecken vad detta skulle innebära samt vad som skulle göras konkret. Under utbildningen fick de hjälp med olika verktyg, bland annat hur problem kan angripas och hur personal kan stöttas utan att det ses som kritik.

Handlingsplaner och rollbeskrivning

I dag finns handlingsplaner skapade för de olika avdelningarna som innehåller mål som personalen förväntas nå. En rollbeskrivning är också på gång som ska innehålla vad som förväntas av ett språkombud. Arbetsplatsen jobbar regelbundet med detta, lyfter det på APT, gör gemensamma övningar och är mån om att nyanställda och osäkra ska kunna tala inför sina kollegor.

Utbildningen har ökat medvetenheten för språket och personalen har märkt att det finns behov av att jobba med rutiner – och att språket behöver förenklas.

Framtida planering

Nu jobbar enheterna inom Stöd och omsorg med framtida planering kring vad språkombuden behöver för att kunna sköta sitt arbete. Arbetet framåt är viktigt då det finns ett otroligt stort behov av medarbetare och alla är inte svensktalande. Personalen måste känna sig trygg på sin arbetsplats, det är lätt att hamna i ett obekvämt läge när man inte talar sitt hemspråk. Dessutom kan det finns behov av språkanpassning för de som har dyslexi eller funktionsvariationer.

De som utbildat sig till språkombud tycker att det känns positivt att få en viktig arbetsuppgift och att känna sig mer sedd och behövd. Under 2024 kommer fler utbildningar ske av språkombud. Alla som utbildat sig hitintills jobbar inom äldreomsorgen men det finns behov av att jobba med detta på en bredare front inom kommunen.

Sidan senast uppdaterad: den 25 mars 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt