[Arkiverad] SMHI varnar för åskoväder

Publicerad: 1 juli 2022, kl. 14:49

SMHI har utfärdat en gul varning för åskoväder under fredagskvällen och natten mot lördag. Varningen gäller östra halvan av Götaland.

Under kvällen rör sig åskskurar in söderifrån, för att fortsätta norrut över området och väntas nå Östergötland framåt natten. I samband med kraftig åska kan större regnmängder förekomma med stora lokala variationer.

Osäkerheten är stor i samband med åskoväder. De största osäkerheterna är hur långt västerut kraftiga åskskurar kan förekomma, samt tidsaspekten.

Hur kan det påverka mig?

  • Åskskurar kan skapa störningar i elförsörjningen.
  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
  • Risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.
  • Risk för att bränder uppstår.

Bevaka utvecklingen på SMHI:s webbplats

Blixtnedslag och åska - Krisinformation.se

Åska och åskskydd - Elsäkerhetsverket

Sidan senast uppdaterad: den 19 december 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt