[Arkiverad] Vårsopning

[Arkiverad] Vårsopning

Publicerad: 22 mars 2024, kl. 6:00

Vårsopningen är igång och under vecka 12 har vi börjat sopa samman större grussamlingar. Vecka 13 är det dags för gång- och cykelvägar. Vecka 14, när det är påsklov, sopas kommunens skolor och förskolor. Vecka 15 sopas större gator och vägar. 

På de större vägarna mellan orterna är Trafikverket väghållare och de som ansvarar för vägunderhåll och eventuell sopning. I Näsum och Gualöv sköts det mesta av vägunderhållet och sopningen av vägföreningar.

Vi behöver fastighetsägarnas hjälp

Du som är fastighetsägare behöver ge oss ett handtag för att sopningen ska bli så bra som möjligt.

  • Flytta din bil från vägar/gator som ska sopas.
  • Sopa sanden på gångytorna utanför fin tomt in på körbanan, så att sopmaskinen får upp den. Tänk på att inte sopa ner sand i rännstensbrunnarna.
  • Beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.
  • Ställ soptunnor så de inte blockerar gångbanor och vägkanter.

På sidan Renhållning och snöröjning kan du se vad som räknas som gångyta och vilka skyldigheter du har som fastighetsägare.

Vi hoppas på fint vårväder så att sopningen inte fördröjs.

Sidan senast uppdaterad: den 29 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt