[Arkiverad] Medicinautomater inom Stöd och omsorg

[Arkiverad] Medicinautomater inom Stöd och omsorg

Publicerad: 11 mars 2024, kl. 13:05

Den digitala utvecklingen inom Stöd och omsorg fortsätter. Denna vecka börjar äldreomsorgen att använda medicinautomater för ökad självständighet hos brukarna och för att ge personalen möjlighet att jobba mer resurseffektivt.


Ökad självständighet 

Med medicinautomater ger vi brukarna en ökad självständighet. Genom att patienterna själv hanterar den medicinautomat de blir tilldelad behöver de inte få hjälp av personal lika ofta. Automaten hjälper till med medicinutdelningen genom att meddela brukaren när det är dags att inta sin medicin. Automaten meddelar både genom att prata samt att en stor grön knapp lyser. När brukaren trycker på denna gröna knapp portioneras medicinen ut.

Var fjortonde dag fyller personalen på maskinen med medicinen som är ordinerad av läkare. Brukaren sköter sedan maskinen helt själv vilket gör att personalen kan omfördela sina resurser till att fokusera på annat än utdelning av medicin. Det får dessutom en positiv miljöpåverkan då man exempelvis kan bespara körningar för personalen.


Utbildning för brukaren

När brukaren får en medicinautomat är personalen med och hjälper till för att visa hur den fungerar. Under de första två veckorna är personalen med vid varje given dosering för att brukaren ska känna sig trygg och lära sig hanteringen. Om brukaren av någon anledning inte tar sin dosering från automaten larmas personal som följer upp detta.

 
Personalen

Av personalstyrkan har totalt 19 personer fått utbildning för att kunna fylla på och hantera medicinautomaterna. 6 av dessa är dessutom utbildade för att kunna lära upp ny personal i hantering av automaterna.

Sebastian Larsson, enhetschef för hemtjänsten, anser att detta är en viktig del i utvecklingen för att kunna möta upp framtida krav på verksamheterna.

- Detta är ett system som finns i väldigt många kommuner idag, säger Sebastian, som har kommit i kontakt med medicinautomater i Kristianstads kommun.

Denna vecka startar införandet av automaterna och i uppstartsfasen kommer det bli 20 brukare som använder dessa i Bromölla kommun.

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt