Markundersökningar i centrala Bromölla

Markundersökningar i centrala Bromölla

Publicerad: 26 april 2021, kl. 6:11

Företaget Geberit, Heidelberg Cement och de två Iföbolagen fortsätter nu sin inventering av eventuella markföroreningar i anslutning till industriområdet i centrala Bromölla.

Tidigare har fotbollsplanen, bruksparken och industriområdet undersökts. Den 29 april undersöks två kvarvarande områden väster om Storgatan som rymmer kommunens verksamheter, Iföverkens industrimuseum och den tidigare tvätten i korsningen vid Kyrkvägen. Delar av dessa områden vilar på äldre fyllnadsmassor.

Markundersökningarna görs med skruvborrning och prov tas på jord och grundvatten.

Undersökningen kallas för MIFO 2 och genomförs då Länsstyrelsen bedömt att området tillhör riskklass 2, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön.

När alla resultat i undersökningen analyserats kan en ny riskklassning av området göras.

Sidan senast uppdaterad: den 29 september 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt