[Arkiverad] Färja på grund utanför Blekinges kust

Publicerad: 25 oktober 2023, kl. 12:20
[Arkiverad]

2023-10-25 klockan 12:20
Enligt information från Länsstyrelsen når oljan från den grundstötta passagerarfärjan Åhus kust under dagen. Enligt Länsstyrelsen är Bromöllas kustremsa inte alls drabbat i dagsläget.
 
Representanter från Bromölla kommun har under förmiddagen haft möte och kommit fram till följande:

  • Räddningstjänst har beredskap och bevakar läget om det skulle upptäckas olja längs med kommunens kust. Skulle detta ske finns beredskap för att agera.

  • Utifrån förutsättningar med kommande helgs väderlek och Länsstyrelsens antaganden behöver en undersökning av kustremsan göras på måndag förmiddag. Representanter från kommun, Fasab och räddningstjänst kommer att besöka känsliga områden längs med kusten och vi uppdaterar fortsatt efter detta.

  • Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen är informerade och vi har en fortsatt dialog med dessa. Vi har även en fortlöpande dialog med Sölvesborgs och Kristianstads kommun.
2023-10-23 klockan 9:30
Ett oljeutsläpp från passagerarfärjan som gick på grund i Pukaviksbukten igår har nått land. Det drabbade området är kustremsan mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun. Allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området.

Som det ser ut nu finns det ingen fara för kustremsan längs Bromölla kommun. Vi ber er fortsatt att inte bada i havet. Vi uppdaterar på Facebook och webb när vi får ny information. Det går också bra att följa massmedia för information.
 
 
2023-10-22, klockan 11:13
En passagerarfärja har gått på grund utanför Blekinges kust, öster om Djupekås. Det drar in en lukt av kemikalier och diesel över Bromölla kommun men bedömningen i nuläget är att lukten inte utgör någon fara för allmänheten. Länsstyrelsens uppmaning är att inte bada i havet.

Sidan senast uppdaterad: den 30 oktober 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt