Ola Jarevik, chef för lokalpolisområde Karlshamn, Fredrik Svennegren, kommunpolis, Anders Haglund, säkerhetsskyddschef, Marie Wäppling kommunchef och Jenny Önnevik, kommunalråd (S) i Bromölla kommun.

[Arkiverad] Den bästa trygghetsmätningen på sex år i Bromölla kommun.

Publicerad: 15 december 2023, kl. 12:23

Den årliga trygghetsmätning som polisen och de fyra kommunerna i lokalpolisområde Karlshamn (Olofström, Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla) genomfört visar på väldigt goda resultat. Detta är den bästa trygghetsmätningen på sex år i Bromölla kommun.


Trygghetsmätningen baseras på 900 enkäter som har skickats ut i centrala, norra och södra Bromölla till åldersgrupperna 16-85 år. Uppdelningen är gjord för att kunna följa eventuella avvikelser i de olika områdena. Trygghetsmätningen bygger på att få en långsiktig bild av hur medborgarna upplever trygghet i kommunen och denna mätning har pågått i över tio år.

- Vi har dialoger med kommuninvånarna för att få en djupare förståelse kring vad som händer i samhället. Vi har kommit en bra bit på väg, nu är utmaningen att fortsätta detta arbete, säger Fredrik Svennegren, kommunpolis i Bromölla kommun.

Frågorna som har lyfts i trygghetsmätningen har berört sju olika områden med fokus på miljö, brott, otrygghet och polisens agerande. Mätningar har skett utifrån en sjugradig skala som stäckt sig från alarmerande till obefintliga problem.

- Störst behov ser vi i Bromölla centrum. Även om det sticker ut i mätningarna så är det bättre idag än tidigare, säger Fredrik Svennegren. 

Viktigt att lyfta i sammanhanget är att trygghetsmätningen är en del av mycket annat som polismyndighet och kommun jobbar med tillsammans. Bland annat har man ett gemensamt lägesbildsarbete, ett lokalt trygghetsråd och olika samverkansgrupper. Det finns även grannsamverkan, fältgruppen, trygghetsvandringar, medborgardialoger och det brotts- och drogförebyggande arbetet SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) som bidrar till att öka tryggheten i kommunen.

- Orsakerna till de positiva resultaten i trygghetsmätningen är flera. Bland annat har vi ett stort engagemang i kommunen från föreningar, skola och gemene man, något vi också blivit duktigare på att kommunicera, säger Fredrik Svennegren.

- Vi har fokuserat på trygghetsfrågan i kommunen. Samarbetet med Polisen är en framgångsfaktor. Vi har krokat arm och gör detta tillsammans vilket jag tror har gjort utslag, säger Marie Wäppling, kommunchef.

- Främjande och förebyggande arbete tar tid, därför är det en vinning med statistik över lång tid för att se mönster, säger kommunalråd Jenny Önnevik (S). Det görs jättemycket bra arbete kring detta och det är vi stolta över.

Trygghetsmätningen är en del i det arbete som kommer att mynna ut i ett medborgarlöfte som presenteras i början av 2024. Medborgarlöfte är ett övergripande dokument som presenterar polismyndighetens och kommunens gemensamma arbete för att minska brotten och öka tryggheten för de som bor, verkar och vistas i Bromölla kommun.

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt