Dags för språkval för blivande sjätteklassare

Publicerad: 14 februari 2018, kl. 7:00

Med start läsåret 2017-18 återinförs moderna språk för elever i årskurs 6. I Bromölla kommuns grundskolor kommer vi att kunna erbjuda tyska, spanska och franska. Vårdnadshavare och elever som omfattas av det nya direktivet bjuds in till Humlescenen den 14 februari kl.18 för information om språkvalet. Valblanketterna delas ut på respektive skola och ska vara åter till skolan vecka 10. För elever med annat modersmål än svenska finns
det möjlighet att läsa svenska som andraspråk.

På Skolverkets webbplats finns mer information om språkvalet.

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt