[Arkiverad] Bromölla kommun stämmer fiberentreprenör

[Arkiverad] Bromölla kommun stämmer fiberentreprenör

Publicerad: 16 januari 2023, kl. 13:33

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfört grävningar för att dra fiberkabel till hushåll i kommunen. Kommunens kontroller har visat att fiberkabeln placerats för grunt och att företaget grävt på andra platser än de beslutade. Kommunen vill därför ha drygt 800 000 kronor i vitesbelopp av företaget och yrkar att felen rättas till eller att kommunen får betalt för återställningen av skadorna som orsakats av de felaktigt utförda grävningarna.

–De kommuninvånare och företag som har beställt fiberinkoppling av Open Infra har verkligen råkat illa ut här. Vi vill gärna arbeta tillsammans med marknadens aktörer, men våra avtal ska respekteras, säger kommunchef Marie Wäppling.

Kommunen begär 812 050 kronor, plus ränta av Open Infra Core för att företaget brutit mot kraven i markavtalet och inte heller betalat de vitesbelopp som är förbundna med avtalsbrott. Kommunen vill i första hand att företaget ska avhjälpa felen i sina arbeten, enligt kraven i avtalet, i andra hand att Open Infra betalar skadestånd och ersätter kostnaderna som uppstår när kommunen rättar till felen. I tredje hand vill kommunen ha skadestånd och ersättning för att helt och hållet avlägsna Open Infras kablar ur marken.

–Vi kommer inte längre i diskussionerna med Open Infra nu. Det dåligt utförda arbetet har fått stora konsekvenser i vår vardag. Vi håller dörren öppen för vidare samtal och har ett dialogmöte bokat med företaget i slutet av januari. Stämningsansökan är dock nödvändig för att ärendet ska få ett avslut, säger den tekniske chefen Johan Röjestål.

Bakgrund

Bromölla kommun och Open Infra ingick i juni 2021 ett markavtal om förläggning av fiberkabel. Avtalet gav Open Infra rätt att utföra markarbeten på kommunens mark med iakttagande av vissa bestämmelser. I avtalet angavs att för varje brott mot bestämmelserna i avtalet, det vill säga varje felaktigt utfört arbete, skulle Open Infra erlägga ett vite om 10 000 kronor.

Kommunen har kontrollerat bolagets arbete och protokollfört att Open Infra brutit mot markavtalets bestämmelser vid minst 67 konstaterade tillfällen. Kommunen har framställt krav på att bolaget betalar ett vitesbelopp på 670 000 kronor, en ersättning för besiktningskostnader på 18 000 kronor, en ersättning för uppfyllnad av material vid övergrävning av vägar på 124 050 kronor samt ränta på kostnader som förfallit till betalning. Open Infra har inte betalat någon av summorna.

 

Sidan senast uppdaterad: den 19 december 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt