Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Fiberkabel på trumma.

Bredband

Ett välfungerande bredbandsnät är nödvändigt för både näringsliv och privatpersoner. Behovet av högre överföringskapacitet ökar ständigt. Fibertillgång är därmed en lika viktig förutsättning som andra infrastruktursatsningar för kommunens attraktivitet. Här finns fiberuppgifter för Bromölla kommun och en beskrivning om hur gör om du vill ansluta dig till fibernätet eller felanmäla ditt befintliga bredband.

Utbyggnad med strategi

Bredbandsutbyggnaden sker efter en långsiktig plan med vår bredbandsstrategi som ett vägledande dokument. Men kommunen bygger inte ut bredband själva. Det görs av olika företag.

Tillsammans med 12 andra kommuner har Bromölla kommun, genomfört en förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne. 

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne (juni 2017)


Fiber i centralorten Bromölla

Idag finns tillgång till fiber i centralorten Bromölla. På Bredbandswebben kan du fylla i din adress och få reda om din bostad är ansluten till fiber eller vilka möjligheter du har att få bredband.

Fiber i Bromölla kommuns byar

Genom Telia kan villor i Gualöv, Näsum, Valje, Råby/Norreskog och Edenryd ansluta sig till fibernätet. Telia levererar ett öppet nät, där du kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. 

Läs mer och beställ på www.oppenfiber.se

Fiber till företag

Företag som är intresserade av att ansluta sig till fiber kan hitta mer information på www.telia.se/foretag/fiber


Frågor och svar om bredband

1. Nyanslutning eller fel på ditt bredband

Om du vill ansluta dig, har frågor eller vill felanmäla din fiberanslutning ska du alltid ringa leverantören för att få svar. Kommunen har ett samverkansavtal med Telia/Skanova. Övriga aktörer som bygger i kommunen är Olofströms kraft (OKTV) och IP-only.

Olofströms kraft bygger ut i den del av kommunen som ligger närmast Olofströms kommun – Näsum och de norra kommundelarna. 

Leverantörerna av fiber är de som främst kan svara på frågor.

Post- och telestyrelsen, PTS, har en bredbandskarta där du kan se utbyggnadsgraden i kommunen, hitta nätägare och leverantörer genom att ställa in Bromölla kommun och övriga lämpliga val.

PTS bredbandskarta

2. Vad är bredband - vad är fiber?

Vad är bredband?
Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker att överföra data med hög hastighet.

Vad är fiber?
En optisk fiber skickar ljus i hårstråtunna trådar gjorda av glas. Överföring via fiber sker i ljusets hastighet, vilket innebär stor snabbhet och kapacitet. Genom nedgrävda optiska fiberledningar kan data förflyttas långa sträckor utan förluster.

Finns det andra tekniker?
Även andra tekniker möjliggör snabb kommunikation, men att gräva ner fiber är idag det mest stabila och framtidssäkra sättet att få tillgång till en bra infrastruktur. Fördelen med fiber är också att den ger möjlighet att framöver växla upp till högre hastigheter för överföring av digital information.

Räcker det inte med mobilnätet?
Det beror på vad man behöver. Men att använda det mobila nätet innebär alltid att man får en långsammare uppkoppling. Fysikens lagar innebär att signalen överförs snabbare i en optisk fibertråd än i luften.

I en mobilmast skickas mobilsignaler ut med en viss hastighet. De mobiltelefoner eller mobila modem som finns inom räckhåll ska dela på signalen, som också saktas ner eftersom den går genom luft som innebär ett visst motstånd. Objekt som finns i signalens väg (hus, väggar, skog, höjder) saktar också ner den ytterligare.

För en snabb och stabil uppkoppling är nedgrävd fiber det mest pålitliga. Det är dessutom möjligt att öka hastigheten i fibernätet efterhand när fler tjänster kräver en snabb uppkoppling. Hastigheter ända upp till ljusets hastighet är möjliga att uppnå.

3. Varför ska man ansluta sig till fibernätet?

 • För att få tillgång till exempelvis samhällstjänster, TV och underhållning via internet

 • För att fastighetens värde ökar. Fiberanslutning anses vara en god investering och allt fler köpare efterfrågar det

 • För användning av digitala tjänster och styrning av smarta hem. Med fiber är du förberedd att klara framtidens tekniska krav


4. Hur får jag fiber?


För dig i lägenhet:

 • Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Lägenheter i tätort har ofta redan eller kan inom kort koppla in sig på fibernätet. Är huset du bor i inte anslutet till fibernätet – fråga då din hyresvärd om hur planerna ser ut

 • Finns fiber i huset där du bor så ska du bara bestämma dig för att ansluta dig och välja tjänsteleverantör. Hyresvärden brukar stå för kostnaden för fiberinkoppling till hyreshuset
 • Välj tjänsteleverantör och betala en månadsavgift för tjänsterna.

  Läs mer om fiber hos Bromöllahem

Bor du i bostadsrätt – tala med din bostadsrättsförening.


För dig i villa/eget hus

Fyll i din adress hos bredbandswebben för att få vidare information om just din fastighet.
Du kan även läsa mer om anslutning hos Telia.

Telias anslutningsinformation

Så gör du för att ansluta din fastighet - tips från PTS

Post- och telestyrelsens informationssida

Behöver du hjälp?

Om du inte erbjuds en ny lösning av din nuvarande operatör säkerställer Telia att du får möjlighet till ett annat alternativ för telefoni eller internet. Du vänder dig till en operatörsneutral kundtjänst för att få hjälp att hitta ett alternativ.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 010- 130 79 00
e-post info@telekomguiden.se
www.telekomguiden.se

Post- och telestyrelsen (PTS)
Bedömer ett hushåll eller företag att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till Post och telestyrelsen, PTS för att ansöka om stöd.

Till PTS

Telekområdgivarna
Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiberanslutningar. Som konsument kan du dels vända dig till oss innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören.

Telekomradgivarna

Hallå konsument
Här hittar du information om dina rättigheter om du får problem med ditt tv-avtal eller bredband, samt information om fiberanslutningar.

Hallå konsument - avtal bredand, TV och fiber


5. När får jag fiber?

Marknaden gör utbyggnaden. Därför är det svårt att säga när just din fastighet kommer att få fiber inkopplat. Varje leverantör projekterar och har egna underleverantörer som utför arbetet. Det är också de som har tillgång till tidsplan.

Utbyggnad görs i hanterbara områden och en tidsplan fastställs inte förrän noggrann projektering och planering av ett områdes utbyggnad är klart. Därför finns det ingen tidsplan för hela kommunen.

Vi vet dock att fiberutbyggnad oftast sker först i tättbebyggt område, där intresset är stort och det finns många kunder.6. Vilken leverantör ska jag välja?

Som kommun rekommenderar vi inte lämpliga leverantörer. Du väljer själv vem du vill anlita för att få in fiber i din fastighet. I kommunen har Telia hittills byggt fibernät i tätorterna tillsammans med OKTV. På landsbygden har erbjudanden gått ut från både Telia och IP-Only.

När du väljer leverantör finns det några saker att tänka på:

Läs avtal och villkor noga
Det är alltid viktigt att veta vad som gäller innan man skriver på ett avtal.

Det är en fördel att välja samma leverantör
Om flera hushåll i området väljer samma leverantör ökar sannolikheten för att utbyggnad sker just inom ert geografiska område.

Vänd dig till leverantören som bygger i området
Det är liten sannolikhet att två fiberleverantörer gräver ner fiber i samma område, så oftast får man välja den leverantör som bygger i området.


Välj alternativet som passar dig bäst
För tjänsterna som erbjuds brukar det finnas många tjänsteleverantörer att välja mellan. Välj att ha ett flexibelt alternativ eller att bind upp dig för en viss tjänst. Tala med leverantören och välj den bästa lösningen för dig. 

Jämför bredband

Bredbandsval.se hjälper dig att hitta det bästa och billigaste bredbandet på valfri adress. Siten har tillgänglighetsgranskats av Post och telestyrelsen, PTS, som anser den vara lämplig för äldre personer och människor med funktionsnedsättningar.

Bredband.se hjälper dig att hitta det bästa och billigaste bredbandet på valfri adress.7. Vad kostar anslutningen till fibernät?

Det finns ingen enhetlig taxa eller något normalpris för att få bredband till sin villa eller fastighet. Marknaden bygger ut fibernätet och prisnivån varierar.

Kostnaden för utbyggnad av fibernät på landsbygden är oftast betydligt högre än för villaområden i tätort. Avstånd mellan fastigheterna är större och utbyggnad av fibernät i terräng och skogsbygd är svårare än i tätorter. Den högre kostnaden medför ofta att leverantörer har högre pris för anslutning till fibernät på landsbygden.


Kan jag gräva själv och få fiber indraget billigare?
Det är lätt att tro att det bara ska grävas ett dike där fiberkablar läggs ner, men många andra saker ska också fungera för att fibernätet ska komma igång.

 • Grävning ska vara korrekt utförd
 • Grävtillstånd från kommunen måste finnas på kommunal mark
 • Marktillstånd från respektive markägare måste finnas på privat mark
 • Utmätning behöver ibland göras för att inte skada annan rör- eller ledningsdragning
 • Tillstånd av Trafikverket krävs för dragning utmed/under vägar
 • Godkännande krävs av Länsstyrelsen för dragning i vissa naturkänsliga områden
 • Samförläggning av ledningar ska ske där det är möjligt
 • Kostnad för material, rör och fiberkabel
 • Kostnad för återfyllnad, återställning och eventuell asfaltering eller annat ytskikt
 • Kostnad för grävning in på respektive fastighet/tomt
 • Håltagning och indragning i byggnad
 • Installation inne i respektive byggnad
 • Fiberdragning mellan byar eller områden
 • Kostnad för noder med driftssäker sändnings-/mottagarutrustning
 • Kapacitet måste även ökas för att kunna hantera större mängder anslutningar i de stamnät av fiber som går över landet
 • Fibernätet måste köras igång, testas och belysas
 • Fibernät ska byggas och utformas på ett robust sätt. Nätet ska vara kvalitetssäkrat och konstruerat för att hålla över tid. Det ska gå att koppla på flera fastigheter och växa efterhand. Det ska vara driftsäkert, stabilt och möjligt att underhålla. Detta innebär att fibernätet ska vara väl dokumenterat
 • För att genomföra arbetet krävs arbetsinsatser i form av projektörer, kundtjänstmedarbetare, säljare, grävmaskinister, arbetsledare, kvalitetsuppföljning, installationspersonal och driftspersonal

Värt att veta är att du normalt enbart betalar en del av den faktiska kostnaden. Leverantörerna som äger fibernätet tar en del av kostnaden.


Jag vet att det finns ett tomrör eller en mobilmast i närheten av min fastighet. Blir det billigare då?
På vissa ställen i kommunen finns tomrör utlagda. Leverantörerna kan välja att skjuta in fiberkabel i de tomma rören. Men de kan också välja att dra fibernätet på ett helt annat sätt och inte använda tomrören. Detsamma gäller för närhet till mobilmast.

Utanför kommunal mark styr inte kommunen över vilken väg fibern dras. Det styrs av respektive leverantör när de projekterar och planerar fibernätens utformning i olika områden.


Måste man betala hela summan på en gång?
Leverantörerna brukar ha ett erbjudande om avbetalning. Reglerna varierar, så tala med den leverantör som planerar att bygga ut just där du bor.8. Hur får jag fiber indraget till en fastighet?

 • När fibern har grävts ner i ditt område och du ska ansluta din fastighet får du besök av en installatör. Tillsammans diskuterar ni hur man på bästa sätt ansluter dig till fiberledningen och samtidigt gör så lite påverkan på din tomt som möjligt

 • Entreprenören drar fibern till din fastighet. Ibland används befintliga kabelrör i marken eller luftledningar. Saknas möjlighet att använda befintliga installationer sköter entreprenörer kabeldragning och grävning. Diket är omkring 30 cm djupt och entreprenören fyller igen det efter installationen. Ytskiktet som förändrats återställer du själv

 • Fibern installeras på den anslutningsplats i villan som ni kommit överens om. Vid anslutningens centrum installeras en mediaomvandlare dit du ansluter dina enheter. Tänk på att mediaomvandlaren behöver ett eluttag

 • När installationen är klar skickas en installationsbekräftelse och då kommer också fakturan för installationen

 • Anslut din dator till mediaomvandlaren och kontakta sedan en tjänsteleverantör

 • OBS! Du får inte tillgång till en fiberuppkoppling enbart om du dragit fibern in i ditt hus. Du måste teckna ett avtal med en tjänsteleverantör.


9. Hur sker grävning inne på min tomt?

 • Du som äger en villa bestämmer ytterst var fiber grävs ner inne på din fastighet. Planering av var fibern dras görs oftast på plats i samråd med en representant för entreprenaden

 • Inne på din tomt kan det finnas olika ledningar och rör nergrävda. Det kan handla om elledning, teleledning, vattenledning, avloppsledning, kabel till utebelysning/julgranen, rördragning till pool, kabel för avgränsning för självgående gräsklippare m.m.

Kan kommunen berätta var mina ledningar ligger?
Kommunen kan inte berätta var ledningarna går över din tomt. Ledningsägarna har kunskapen och märker vid behov ut ledningarna på plats. Ledningsägaren för el äger ledningen fram till mätarskåpet och ledningsägaren för tele äger ledningen fram till första jacket i bostaden.

Från fastighetsgränsen och in till byggnad är fastighetsägaren ansvarig för vatten- spill- och dagvattenledningar.


Är du osäker på var ledningar är dragna inne på din tomt? Då kan du få hjälp av tjänsten ledningskollen.se.


Hur djupt grävs fiber ner på villatomter?
På villatomter i tätort fräses fiber normalt ner 30-40 cm i marken. Fiberdragning påverkar normalt inte djupare liggande rör. Men tänk på att det kan vara bra att lägga fiberdragningen så att det fungerar om du exempelvis tänker byta ut vatten- eller avloppsrör inom kort. Fotografera och lägg på minnet var kabeln grävs ner så du kommer ihåg det när du tänker gräva framöver på din tomt.


Hur grävs fiber ner på annan mark?
När fiberdragning sker på kommunal mark, utmed vägar eller över åkrar, finns andra regler. Grävning utanför din tomt kan därför ske på olika sätt och på olika djup beroende på situation och vad som krävs utifrån regelverk eller praktiska aspekter.10. Får alla hushåll fibernätkoppling?

Fastigheter som är enskilt belägna eller ligger långt ifrån annan bebyggelse riskerar att bli utan. När olika leverantörer gör utbyggnad från olika håll kan så kallade ”vita fläckar” uppstå. Det handlar om områden som inte kommersiellt kan byggas ut.

Eftersom utbyggnad av denna nya infrastruktur sker av privata aktörer som ekonomiskt räknar på vilka kostnader man är beredd att ta görs ibland bedömning att det inte är ekonomiskt möjligt att gräva fiber fram till de allra sista hushållen på vägen. Därför finns det risk att hushåll kan utelämnas.

Kommunen arbetar för att det ska undvikas, men vi kan inte styra eller tvinga leverantörer att bygga ut fibernätet till alla fastigheter.


11. Kan fritidshus anslutas till fibernätet?

Fritidshus ges ofta möjlighet att anslutas till fibernätet – under förutsättning att utbyggnad sker i området där fritidshuset ligger.
Leverantörer är dock olika aktiva med att skicka ut erbjudande om fiber till fritidshusägare.

Sidan senast uppdaterad: den 27 oktober 2021