Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Hanöbukten

Kommunnätverk Hanöbukten

Hanöbukten och dess miljötillstånd är av stor betydelse för identiteten, attraktiviteten och näringslivet i kustsamhällena längs bukten. För att ta sig an såväl utmaningar som möjligheter rörande Hanöbukten krävs samverkan. Därför har ett gemensamt nätverk inrättats mellan kommunerna Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad.

Nätverkets mål är att:

  • bidra till att lösa miljöproblem och samhällsutmaningar med koppling till Hanöbukten och Södra Östersjön
  • stärka den regionala utvecklingen avseende bland annat näringsliv, sysselsättning, attraktivitet och befolkningstillväxt
  • etablera nya samarbeten mellan kommuner, akademi, näringsliv och idéburen sektor

Samverkan ska genomsyras av ett brett förhållningssätt för att kunna hantera olika typer av utmaningar och inkludera allt vatten från källa till hav. Syftet är att skapa goda förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan kommunerna samt att bygga relationer och underlätta ökat samarbete, exempelvis i gemensamma projekt och åtgärder. En central funktion är också att samordna kommunernas samverkan med Lunds universitets kommande forskningsmiljö i Simrishamn.

Nätverksträffar

Två gånger om året arrangeras nätverksträffar där aktuella frågeställningar från kommunernas verksamheter liksom från forskning, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och annan relevant samhällsdiskussion ska behandlas.

Den 21 oktober arrangerar Kommunnätverk Hanöbukten en intressant nätverksträff med angelägna kust- och havsfrågor i Gamla Rådhuset i Ystad, Ystad sandskog samt på Nybrostrand.

Ett brett spektrum av funktioner inom våra kommuner berörs av höstens stormöte. Med fokus på befintlig bebyggelse belyses havsnivåhöjning och kusterosion, tånghantering samt invasiva främmande arter. Föredrag, workshops samt fältbesök utlovas. Under exkursionen studeras strandfodring, åtgärder mot invasiva främmande arter och naturanpassat erosionsskydd.

Nätverket omfattar alla i kommunerna som arbetar med frågor som rör havs-, vatten-, näringslivs- och landsbygdsfrågor, såsom miljöstrateger, kommunekologer, havsplanerare, VA-personal, hamnpersonal, landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare, turiststrateger, projektledare, personal inom säkerhet och kris- och beredskap och liknande funktioner.

Ledningsgruppen för Kommunnätverk Hanöbukten

Sofie Samuelsson, Ronneby kommun
Stefan Olofsson, Sölvesborgs kommun
Ingen uppgift, Bromölla kommun
Jesper Bergman, Karlshamns kommun
Andrea Nowag, Ystads kommun
Madeleine Lundin, Simrishamns kommun
Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun

Välkomna med frågor och synpunkter!

Sidan senast uppdaterad: den 4 januari 2022