Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverkets webbplats finns en guide för att starta ny livsmedelsverksamhet och annan bra information för livsmedelsföretagen. I broschyren Krav på livsmedelslokaler finns tips på vad du kan tänka på när du planerar din verksamhet.

Registrering

Livsmedelsföretag ska registreras hos myndighetsnämnden innan verksamheten startar. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet. Anmälan görs på särskild blankett och lämnas till myndighetskontoret senast 2 veckor innan verksamheten startar. Använd gärna blanketten Verksamhetsbeskrivning för att beskriva din verksamhet. Myndighetskontoret tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan.

Vissa verksamheter, till exempel slakterier och mejerier, ska godkännas av Livsmedelsverket. Kontakta miljökontoret om du är osäker på om din verksamhet ska godkännas eller registreras.

Om du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljökontoret måste du betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek motsvarar en procent av företagets årsomsättning. Lägsta sanktionsavgift är 5 000 kronor och högsta möjliga avgift är 75 000 kronor.

Ändring av verksamheten

Större förändringar i en verksamhet ska anmälas till miljökontoret. Det kan till exempel röra sig om betydande förändringar i livsmedelshanteringen, sortimentet eller ändringar i lokalerna.

Du ska också anmäla om bolagsformen, och organisationsnumret, ändras. Om detta inte anmäls måste du betala en sanktionsavgift.

Om verksamheten upphör

Om din verksamhet upphör ska du meddela miljökontoret. Du ska även meddela om en annan ägare tar över verksamheten. Den som tar över en befintlig verksamhet utan att ha registrerat den får betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen. Lägsta sanktionsavgift är 2 500 kronor och högsta möjliga avgift är 40 000 kronor. Det är därför bra om du talar om för den nye ägaren att denne måste lämna in en ny anmälan om registrering.

Självservice

Registrering av livsmedelsverksamhet

Registrera ivsmeddelsverksanhet via e-tjänst

Självservice

Upphörande av livsmedelsverksamhet

Registrera upphörande av livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Kontakt

Per Enberg
Miljöinspektör
0456-82 23 55
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 juni 2024