Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Radondosor

Radon

Är du orolig för att du och din familj utsätts för höga radonhalter? Mät radonnivån i din bostad under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat.

Radon är en radioaktiv gas som inte syns, smakar eller luktar. Den kan tränga in i huset om det inte är tätt mot marken, lösa sig i grundvattnet eller frigöra sig från byggmaterial. När radonhalterna i ett hus är höga kan det vara skadligt för hälsan. I Sverige drabbas omkring 500 personer per år av lungcancer på grund av radon i bostaden. 

Har jag radon i huset?

Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Du kan bara ta reda på om det finns radon i inomhusluften genom att göra en mätning. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Halten ska vara under riktvärdet för radon i inomhusluften, som är 200 Bq/m³.

Var finns radon?

Radon finns överallt, i mark, luft och vatten. Radon i luften i din bostad kan komma från:

  • Marken under huset (den vanligaste källan).
  • Hushållsvattnet.
  • Byggnadsmaterial. Allt byggmaterial av sten och lera innehåller radioaktiva ämnen, men vanligtvis i små mängder. Viss sorts lättbetong, så kallad blåbetong som användes från 1929 till slutet av 1970-talet kan ge radonhalter som ligger på oacceptabelt hög nivå. 

Så här mäter du radon

Den vanligaste metoden att mäta radon inomhus är att använda spårfilmsdosor. Mätningen är enkel att göra själv. Om du vill göra en radonmätning i din bostad kan du vända dig direkt till ett ackrediterat företag som erbjuder radonmätningar. Information om instruktioner och pris för radonmätningar hittar du på företagens hemsidor eller genom att kontakta företagen direkt.

Inför en mätning får du spårfilmsdosor och instruktioner hemskickade med posten. Mätperiodens längd ska vara två, helst tre månader och görs under perioden oktober till april. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna till mätföretaget för analys. De återkommer sedan med resultatet av din mätning.

Ackrediterade mätlaboratorier

I Sverige är nedanstående radonlaboratorier ackrediterade för mätning av radon i luft.

Behov av åtgärder

  • Visar mätningen att det finns mer än 200 Bq/m3 radon i inomhusluften bör åtgärder vidtas för att sänka radonhalten.
  • Med mätningarna som grund kan en kunnig konsult föreslå lämpliga åtgärder.

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 november 2022