NYHETER

Visa alla

Trygghetssensorer – digital tillsyn för ökad självständighet

21 maj 2024

Trygghetssensor är till för dig som har behov av tillsyn och som har fått detta beviljat av biståndshandläggare. Det kan handla om att du sover oroligt, är rädd för att ramla, vill vara självständig eller inte bli störd av personalens tillsyn.

Trygghetssensorer – digital tillsyn för ökad självständighet

Dags att klippa häcken?

17 maj 2024

Försommaren är en bra tid att se över och klippa den växtlighet som du som fastighetsägare ansvarar för. Det krävs fri sikt för att trafiken på gator och i bostadsområden ska vara säker och framkomlig. Häckar, buskar och andra växter som växer ut från din tomt får inte skymma sikten.

Klippa häck

Nya vägskyltar monteras

16 maj 2024

Nya skyltar med gatunamn har levererats till Kommunteknik. Nu jobbar vi med att få upp alla dessa för att göra det lättläst och snyggt på våra vägar i kommunen! Planen är att kontinuerligt byta och kompletterar gatuskyltar under 2024 och 2025.

Nya vägskyltar monteras

Val till Europaparlamentet den 9 juni

15 maj 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Val till Europaparlamentet den 9 juni

Rättvist med rätt barnomsorgsavgift

24 april 2024

Under maj 2024 börjar Bromölla kommun kontroll av de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen lämnade för 2022. Kontroller genomförs varje år och är viktig för att alla ska betala rätt avgift.

Rättvist med rätt barnomsorgsavgift

Inrapportering av olja och oljeskadade djur

3 november 2023

Personal från Bromölla kommun gör varje dag nedslag längs med kommunens kust för att på plats undersöka om det finns några spår av olja eller oljeskadade fåglar. Dock har vi ingen möjlighet att bevaka hela kuststräckan och ser därför en stor vinning i att ha er medborgare delaktiga i detta arbete.

Inrapportering av olja och oljeutsläpp