NYHETER

Visa alla

Ikväll är det dags för medborgardialog i Folkets hus i Gualöv

22 april 2024

Detta är den fjärde av sex medborgardialoger som är kopplade till Bromölla kommuns nya översiktsplan! Medborgardialogerna handlar om att se medborgarnas kunskaper, tips och idéer som en tillgång för att forma framtidens kommun. Det går hand i hand med att vara nära och överraskande bra!

Översiktsplan

Asfaltarbete på Edenrydsvägen och Grenvägen

22 april 2024

Förberedande arbete inför asfaltering sker nu på Edenrydsvägen och Grenvägen. Det handlar om att byta brunnar och göra diverse lagningar i vägarna. Asfaltering av vägarna kommer att ske vecka 18 - 21. Räkna med begränsad framkomlighet, trafiken kommer regleras med vakt.

Asfaltarbete på Edenrydsvägen och Grenvägen

Grannsamverkan - för att öka tryggheten i bostadsområden

19 april 2024

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Grannsamverkan sker i samarbete mellan de boende samt polisen och kommunen. Välkommen på informationsmöte!

Grannsamverkan - för att öka tryggheten i bostadsområden

Hur kan vi bli Sveriges bästa kommun?

18 april 2024

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Bromölla kommun pågår för fullt. Nu är vi intresserade av att lyssna på dina förslag och idéer för kommunens utveckling.

Översikt Bromölla

Hur är det att vara ung i Bromölla?

16 april 2024

Vi välkomnar dig som är förälder eller annan viktig vuxen till barn i årskurs 5-9. Under kvällen pratar vi om hur det är att vara ung i Bromölla kommun. Ämnen som lyfts är narkotika, vape och lustgas, men också vikten av att ge barnen förutsättningar för en lyckad skolgång.  

Hur är det att vara ung i Bromölla?