Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kurser via Hermods

Studerar du komvux på distans kan du på ett enkelt sätt kombinera studier med annat i ditt liv som till exempel arbete, familj eller resande. Hos Hermods kan du läsa distansutbildningar inom flera olika ämnesområden och på både grundläggande och gymnasial nivå. Följande kurser erbjuds i samarbete med Bromölla kommun.

Kursutbud Grundläggande nivå

Kurskod Ämne Poäng
GRNBI02 Biologi 150
GRNENG2 Engelska 600
GRENGA Engelska delkurs 1 100
GRENGB Engleska delkurs 2 100
GRENGC Engelska delkurs 3 200
GRENGD Engelska delkurs 4 200
GRNFYS2 Fysik 150
GRNGEO2 Geografi 150
GRNHEM2 Hem och konsumentkunskap 50
GRNHIS2 Historia 150
GRNKEM2 Kemi 150
GRNMAT2 Matematik 600
GRNMATA Matematik delkurs 1 100
GRNMATB Matematik delkurs 2 100
GRNMATC Matematik delkurs 3 200
GRNMATD Matematik delkurs 4 200
GRNREL2 Religionskunskap 150
GRNSAM2 Samhällskunskap 150
GRNSVE2 Svenska 700
GRNSVEA Svenska delkurs 1 100
GRNSVEB Svenska delkurs 2 200
GRNSVEC Svenska delkurs 3 200
GRNSVED Svenska delkurs 4 200
GRNSVA2 Svenska som andraspråk  700
GRNSVAA Svenska som andraspråk delkurs 1 100
GRNSVAB Svenska som andraspråk delkurs 2 200
GRNSVAC Svenska som andraspråk delkurs 3 200
GRNSVAD Svenska som andraspråk delkurs 4 200Kursutbud Gymnasial nivå

Kurskod Ämne Poäng
ADMADM01 Administration 1 100
ADMADM02 Administration 2 100
ADMPER0 Personaladministration 100
ADMREC0 Receptions- och konferensservice 100
ANOANA01 Anatomi och fysiologi 1  50
ANOANA02 Anatomi och fysiologi 2  50
BIOBIO01 Biologi 1 100
BIOBIO02 Biologi 2 100
DAODAT01a Datorteknik 1a 100
DAODAT01b Datorteknik 1b 100
DIGDIG01 Digitalt skapande 1 100
DIGDIG02 Digitalt skapande 2 100
ENGENG05 Engelska 5 100
ENGENG06 Engelska 6 100
ENGENG07 Engelska 7 100
ENTENR0 Entreprenörskap 100
ESTEST01 Estetisk kommunikation 1 100
FIOFIO01 Filosofi 1 50
FIOFIO02 Filosofi 2 50
FUTFUN01 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1  100
FUTFUN02 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2  100
FYSFYS01a Fysik 1a 150
FYSFYS01b1 Fysik1b1 100
FYSFYS01b2 Fysik 1b2 50
FYSFYS02 Fysik 2 100
FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
FÖRMAD0 Marknadsföring 100
FÖRRED01 Redovisning 1 100
FÖRRED02 Redovisning 2 100
GEOGEO01 Geografi 1 100
GEOGEO02 Geografi 2 100
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
HAOHAL01 Hälso- och sjukvård 1  100
HISHIS01a1 Historia 1a1 50
HISHIS01a2 Historia 1a2 50
HISHIS01b Historia 1b 100
HISHIS02a Historia 2a 100
HISHIS02b Historia 2b - Kultur 100
HISHIS03 Historia 3 100
HÅLMIJ0 Miljö- och energikunskap 100
INKINK01 Inköp 1 100
INKINK02 Inköp 2 100
JURPRI0 Privatjuridik 100
JURRÄT0 Rätten och samhället 100
KEMKEM01 Kemi 1 100
KEMKEM02 Kemi 2 100
KVARBF Komvuxarbete - Barn och fritid 100
KVARNT Komvuxarbete- naturvetenskap och teknik 100
KVARSH Komvuxarbete- samhällsvetenskap och humaniora 100
KVARVO Komvuxarbete - Vård- och omsorg 100
LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
MATMAT01a Matematik 1a 100
MATMAT01b Matematik 1b 100
MATMAT01c Matematik 1c 100
MATMAT02a Matematik 2a 100
MATMAT02b Matematik 2b 100
MATMAT02c Matematik 2c 100
MATMAT03b Matematik 3b 100
MATMAT03c Matematik 3c 100
MATMAT04 Matematik 4 100
MATMAT05 Matematik 5 100
MEEJOU01 Journalistik, reklam och information 1 100
MEPMEI01 Medieproduktion 1 100
MEPMEI02 Medieproduktion 2 100
MERMEE02 Medier, samhälle och kommunikation 2 100
MODFRA01 Moderna språk, Franska 1 100
MODFRA02 moderna språk, Franska 2 100
MODFRA03 Moderna språk, Franska 3 100
MODFRA04 Moderna språk, Franska 4 100
MODFRA05 Moderna språk, Franska 5 100
MODGER01 Tyska 1 100
MODGER02 Tyska 2 100
MODGER03 Tyska 3 100
MODGER04 Tyska 4 100
MODGER05 Tyska 5 100
MODSPA01 Moderna språk, Spanska 1 100
MODSPA02 Moderna språk, Spanska 2 100
MODSPA03 Moderna språk, Spanska 3 100
MODSPA04 Moderna språk, Spanska 4 100
MODSPA05 Moderna språk, Spanska 5 100
MÄKMÄK01 Människans språk 1  100
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1 50
NAKNAK01a2 Naturkunskap 1a2 50
NAKNAK01b Naturkunskap 1b 100
NAKNAK02 Naturkunskap 2 100
OMVOMV01 Omvårdnad 1  100
OMVOMV02 Omvårdnad 2  100
PEDKOU0 Kommunikation 100
PRRPRR01 Programmering 1 100
PRRPRR02 Programmering 2 100
PSKPSY01 Psykologi 1 50
PSKPSY02a Psykologi 2a 50
PSKPSY02b Psykologi 2b 50
PSYPSY01 Psykiatri1 100
RELREL01 Religionskunskap 1 50
RELREL02 Religionskunskap 2 50
SAMINE0 Internationell ekonomi 100
SAMINR0 Internationella relationer 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 50
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 50
SAMSAM01b Samhällskunskap 1b 100
SAMSAM02 Samhällskunskap 2 100
SAMSAM03 Samhällskunskap 3 100
SOASOC01 Social omsorg 1  100
SOASOC02  Social Omsorg 2  100
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
SOISOO0 Sociologi 100
SOISOO0 Sociologi 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1 100
SVASVA02 Svenska som andraspråk 2 100
SVASVA03 Svenska som andraspråk 3 100
SVELIT0 Litteratur 100
SVERET0 Retorik 100
SVESKR0 Skrivande 100
SVESVE01 Svenska 1 100
SVESVE02 Svenska 2 100
SVESVE03 Svenska 3 100
TEKTEK01 Teknik 1 150
TEKTEK02 Teknik 2 100
WEBWEU01 Webbutveckling 1  100
WEBWEU02 Webbutveckling 2 100
ADMADM00S Administration specialisering 100
AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
AKTBEO0 Besöksnäringen 100
ARKARI0 Arkitektur - hus 100
ARKARK0 Arkitektur - rum 100
BEVVAR0 Vardagsolyckor 100
DAODAC0 Dator- och nätverksteknik 100
DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
FÖSSER02 Servicekunskap 2 100
FÖSSEV01 Servicekunskap 1 100
GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
GRAGRA02 Grafisk kommunikation 2 100
GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg 100
GRÄGRÄ0 Gränssnittsdesign 100
HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
HAAKOM0 Komplementärmedicin 100
HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
HALERG0 Ergonomi 100
HALKOC0 Kost och hälsa 100
HALMEN0 Mental träning 100
HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
HANBRA0 Branschkunskap inom handel 100
HANHAN00S Handel specialisering 100
HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
HUMHUM00S Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
HÅLHÅB0 Hållbart samhällsbyggande 100
INKLOG01 Logistik 1 100
INKLOG02 Logistik 2 100
INKTRP0 Transport och spedition 100
JURAFF0 Affärsjuridik 100
KONKOF0 Konferens och evenemang 100
KOSFIL0 Film- och tv-kunskap 100
KOSKOS0 Konstarterna och samhället 100
KOSKUL0 Kultur- och idéhistoria 100
KOSSAT0 Samtida kulturuttryck 100
KVARFS Komvuxarbete försäljning- och serviceprogrammet 100
LATLAT01 Latin - språk och kultur 1 100
LATLAT02 Latin - språk och kultur 2 100
LATLAT03 Latin - språk och kultur 3 100
MATMAT00S Matematik specialisering 100
MEEJOU02 Journalistik, reklam och information 2 100
MEETET0 Textkommunikation 100
MERMEE01 Medier, kommunikation och samhälle 1 100
MODDEU06 Tyska 6 100
MODDEU07 Tyska 7 100
MODFRA06 Franska 6 100
MODFRA07 Franska 7 100
MODITA01 Italienska 1 100
MODITA02 Italienska 2 100
MODITA03 Italienska 3 100
MODITA04 Italienska 4 100
MODSPA06 Spanska 6 100
MODSPA07 Spanska 7 100
MODZHO01 Kinesiska 1 100
MODZHO02 Kinesiska 2 100
MÄKMÄK02 Människansk språk 2 100
MÄNINA0 Internationellt arbete 100
NAGNAT01 Naturguidning 1 100
PEAVÅD0 Vårdpedagogik och handledning 100
PEDAKI00S Aktivitetsledarskap 100
PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
PEDMÄI0 Människors miljöer 100
PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
PSYPSK02 Psykiatri 2 100
RECLOG0 Logi  100
RELREL0 Religion specialisering 100
RESHAL0 Hållbar turism 100
RESMAS0 Marknadsföring och försäljning 100
RESREM0 Resmål och resvägar 100
SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
SOASOC0 Socialpedagogik 100
SOCSOC01 Socialt arbete 1 100
SOCSOC02 Socialt arbete 2 100
SOIUNG0 Ungdomskulturer 100
SVTSVT01 Svenskt teckenspråk för hörande 1 100
SVTSVT02 Svenskt teckenspråk för hörande 2 100
WESWEB01 Webbserverprogrammering 1 100
WESWEB02 Webbserverprogrammering 2 100
Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2024