Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Kyrkängens förskola

Kyrkängens förskola

Välkommen till Kyrkängens förskola!

Välkommen till vår förskola som har fyra avdelningar och ligger längs med Smedåkravägen i Bromölla. I närområdet har vi tillgång till gröna parker, små skogsdungar, lekplatser och Ivösjöns strandområde. Det gör att vi ofta är ute med barnen på upptäckarfärd i naturen, där vi tillsammans lär, upptäcker och leker.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Kyrkängens förskola är en källa för barns växande och lärande, en blomsteräng, där knoppar utvecklas till vackra blommor med unika förmågor och kunskaper.

Kyrkängens avdelningar heter Blåklinten, Violen (yngre barn), Smörblomman och Vallmon (äldre barn). Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare i team. Vi samverkar mellan avdelningarna och ser ”alla barn som allas barn”.

Vi arbetar projektinriktat och kvalitetsarbetet som följs upp samt utvärderas via pedagogisk dokumentation och reflektion på olika sätt.

Vår vision är att ge alla barn det som de behöver för att lyckas i livet.

Våra ledord för alla som vistas på förskolan är

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Glädje
  • Respekt
  • Lärande

En hälsosam och hållbar förskola, som sätter barnens bästa främst med:

  • Framtidstro, som är ett av våra värdeord, vilket hör ihop med en strävan att erbjuda en hälsosam och hoppfull förskola. Vi har siktet inställt på att främja barnens växande till självständiga individer.
  • Vi vill erbjuda barnen mycket rörelseglädje både inne och ute, möjlighet att få skapa på olika sätt, experimentera, känna språkglädje i att få samtala, lyssna på sagor och dramatisera, utveckla sin fantasi, leklust och lärande tillsammans med andra, både i kropp och knopp.  
  • Vi vägleder barnen i deras språkliga, kreativa och sociala utveckling. På förskolan finns utrymme för lek, som är ett av barnens mest betydelsefulla verktyg för att bearbeta upplevelser och känslor.
  • Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga, väl bemötta och att de ska trivas hos oss. Vi bygger framtiden!

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkanke behandling Kyrkängens förskola 2024

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

 

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Ann-Sophie Bengtsson
Rektor
0456-82 21 61
(SMS 0709-17 11 61)
ann-sophie.bengtsson@bromolla.se

Maria Bengtsson
Samordnare
0456-82 20 53
(SMS 0721-66 31 80)
maria.bengtsson@skola.bromolla.se

Cecilia Rosenqvist
Specialpedagog
0456-82 21 17
(SMS 0708-58 99 56)
cecilia.rosenqvist@skola.bromolla.se

Kyrkängens förskola
Kärlekens väg 1, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Blåklinten
0456-82 21 30
(SMS 0709-23 30 22)
kyrkangen.blaklinten@skola.bromolla.se

Smörblomman
0456-82 25 02
(SMS 0709-23 30 24)
kyrkangen.smorblomman@skola.bromolla.se

Vallmon
0456-82 25 31
(SMS 0709-23 31 81)
kyrkangen.vallmon@skola.bromolla.se

Violen
0456-82 25 03
(SMS 0709-23 30 23)
kyrkangen,violen@skola.bromolla.se

Köket
0456-82 25 04
(SMS 0721-58 18 60)

Sidan senast uppdaterad: den 8 maj 2024