Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Blomlåda som farthinder

Blomlådor i trafiken

Öka trafiksäkerheten på din gata med blomlådor som farthinder.

Bromölla kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten på olika sätt. Om ni upplever att bilisterna ändå kör för fort där ni bor, kanske blomlådor skulle kunna vara någonting för er. Blomlådorna fungerar som en signal och en påminnelse till bilisterna om att ta det lugnt och sänka hastigheten, samtidigt som de ser trevliga ut.

Vill ni placera ut blomlådor på er gata måste ni söka tillstånd hos Tekniska enheten på kommunen eftersom alla gator inte lämpar sig för blomlådor. Enheten beslutar också om var på gatan blomlådorna ska placeras, allt för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Så här ansöker ni

 1. Hör av er till Tekniska enheten och ange vilken gata det gäller, samt var på gatan ni önskar blomlådor. Ansök senast den 23 april.

 2. Om vi anser att er gata är lämplig för blomlådor skickar vi en skiss med förslag på placering samt ansökningsblankett. Ange två kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadresser som vi kan kontakta. Kom ihåg att berörda grannar också måste ge sitt medgivande.

 3. När vi mottagit och godkänt er ansökan skickar vi ut ett tillstånd och en ritning för byggande av blomlådor. Kommunen kan hjälpa till med att bygga blomlådorna och köra ut dem till era gata, då mot fakturering.

 4. När lådorna är färdiga kontaktar ni oss för besiktning. Vi märker då ut var lådorna ska placeras på gatan och lämnar reflexerna som ska monteras på lådorna.

 5. Tillståndet gäller för ett år i taget. Ni som har tillstånd får sedan automatiskt en ny ansökningsblankett för nästkommande år.

Boendes ansvar

 • Ställa fram blomlådorna vid säsongens början efter att tillstånd beviljats.
 • Flytta tillbaka blomlådorna på rätt plats om de flyttas av någon anledning.
 • Se till att blomlådornas innehåll endast består av blommor och grönska. Bildäck, stenar och liknande får inte finnas i blomlådorna.
 • Se till att blomlådorna, liksom området i deras närhet, hålls i vårdat skick.
 • Ta in blomlådorna för egen förvaring i slutet av säsongen.
 • Motverka att barn leker i, på eller runt blomlådorna.
 • Se till att parkering i anslutning till blomlådorna undviks.

Om inte dessa punkter följs förbehåller sig kommunen rätten att vidta åtgärder inkluderande bortforsling av blomlådorna. Kostnader för detta debiteras boende.

Kommunens ansvar

 • Utreder och beslutar i samarbete med de boende om blomlådornas placering.
 • Godkänner blomlådor och lämnar ut reflexer till blomlådorna.
 • Ansvarar för eventuella klagomål som kan uppstå kring blomlådorna.
 • Om vi får uppgifter om att bilister eller personer medvetet saboterar eller flyttar på blomlådorna kan vi tillkalla polis för att vidta åtgärder.
 • Förser er med reflexer till blomlådor.
 • Kör efter tillstånd ut färdigbyggda blomlådor till boende.

Allmänna bestämmelser

Det finns några allmänna regler som ni måste följa, allt för att tryggheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Villkor

 • Ni som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där ni vill att de ska placeras. Gatan måste vara av villaområdeskaraktär. Berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på ansökan.

 • Blomlådorna ska byggas enligt Tekniska enhetens ritning (som ni får när tillståndet beviljats). Ni bekostar själva tillverkningen av lådorna, planterar blommor och sköter dem. Kommunen kan hjälpa till med att bygga blomlådorna och köra ut dem till era gata, då mot fakturering. När tillståndet går ut, eller om det av någon anledning skulle dras in, ansvarar ni för att lådorna tas bort.

 • Blommor ska vara planterade i blomlådorna under hela tillståndsperioden. Blomlådorna får inte vara siktskymmande. Den totala höjden för lådan och växterna får inte överstiga 80 cm.

 • Lådorna får vara utplacerade på gatan från 15 maj-15 oktober, alltså ej under vintertid då det måste finnas plats för snöröjning. Om gruset på gatorna inte har sopats i området före den 1 maj kan ni antingen själv sopa ytan eller vänta med utplaceringen tills sopningen gjorts.

 • Blomlådorna ska stå med ett avstånd av minst 20 meter från en  gatukorsning och den fria bredden ska vara 3,5 meter.

 • Gatan där blomlådorna ska ställas ut måste vara en lokalgata med villabostäder på båda sidor av vägen eller en gata med flerfamiljehus där gatan utmynnar i återvändsgränd. Blomlådor på uppsamlingsgator och på huvudleder ska undvikas. Likaså ska de undvikas på gator med busstrafik.

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 januari 2021