Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder i sitt län. Det ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun enligt Föräldrabalken (1949:381). Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen gör inspektioner hos överförmyndarna.

Kontakt

Helén Stihl
Överförmyndarhandläggare
Storgatan 48
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 21 20
0456-82 22 00 (fax)
overformyndaren@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 februari 2018