Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Faderskap och föräldraskap

Bekräfta föräldraskap/faderskap digitalt direkt till Skatteverket

Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera sitt föräldraskap/faderskap via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Ni kan också anmäla gemensam vårdnad i samma tjänst. Både sammanboende föräldrar och föräldrar som inte bor ihop kan använda tjänsten.

För att använda den digitala föräldraskapsbekräftelsen ska du vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Ni som föräldrar ska vara överens om att barnet är ert gemensamma.

Gå till Skatteverkets e-tjänst Digitalt föräldraskapsbekräftelse.

Har du ännu inte fyllt 18 år, är du inte folkbokförd i Sverige eller om ni är osäkra angående föräldraskap/faderskap, kontakta familjerätten för rådgivning eller boka en tid.

Är föräldrarna ogifta är det modern ensam som är vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Föräldraskap i en samkönad parrelation

Om en kvinna i en samkönad parrelation får barn genom assisterad befruktning kan kvinnans registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap.

Föräldraskap för ensamstående kvinna

Ensamstående kvinnor har möjlighet till assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård på samma villkor som par. Familjerätten ska alltid inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. För mer information se Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Kontakt

Elin Olsson
Socialsekreterare
0456–82 20 15
elin.olsson@bromolla.se

Emma Juhlin
Enhetschef
0456-82 21 27
emma.juhlin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 juni 2024