Varning för tak med farlig konstruktion

Varning för tak med farlig konstruktion

Publicerad: 26 oktober 2020, kl. 7:11

Bild: Konstruktionen i den rasade hallen, ur rapporten Tarfalahallen i Kiruna, utvärdering av bärande stomsystem, LTH (Thelandersson/Emilsson).

Utredningen efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna i våras visar att takets limträkonstruktion med underspända takstolar eller balkar kan innebära en säkerhetsrisk. Har du en byggnad med ett sådant tak ska du kontakta Myndighetskontoret.

Statens haverikommision, SHK, har efter det allvarliga takraset på Tarfalahallen i Kiruna konstaterat att det finns möjliga säkerhetsrisker med den och liknande takkonstruktioner. SHK har kunskap om flera byggnader med liknande konstruktion i Sverige, men säger också att det troligen finns ytterligare byggnader som man inte känner till.
Risken anses så pass allvarlig att Haverikommissionen gjort en anmälan till Myndighetsnämnden i Bromölla kommun som är lokal tillsynsmyndighet.

Konstruktionen används i många fall i idrottshallar eller andra byggnader dit allmänheten har tillträde. Men det kan också gälla byggnader som mässhallar, köpcentrum, industri- eller lagerlokaler.

Kommunens byggnader har inte farliga tak

Varken kommunens eller våra bolags byggnader har den aktuella takkonstruktionen.

Vilken konstruktion gäller det?

Takkonstruktioner med limträ av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Dessa konstruktionstyper har ofta känslig stabilitet.

Mitt tak har en sådan konstruktion, vad gör jag?

Myndighetsnämnden uppmanar alla med byggnader med den beskrivna takkonstruktionen att
kontakta Myndighetskontoret via myndighetskontoret@bromolla.se

Läs mer om konstruktionen hos Boverket

 

Sidan senast uppdaterad: den 26 februari 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt