Enkät SCB

[Arkiverad] Vad tycker du om din kommun?

Publicerad: 30 augusti 2023, kl. 14:25

Vi vill gärna veta vad du tycker om Bromölla kommun och har därför valt att delta i SCB:s medborgarundersökning.

Under tidig höst kommer Statistiska centralbyrån (SCB) att skicka ut en enkät till 1000 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. I undersökningen får du möjlighet att svara på enkla frågor som berör skolan, äldreomsorgen, gator, parker, boende, service, kommunikationer och hur du tycker att dina kontakter med kommunen fungerar.

Om du får enkäten i brevlådan är vi tacksamma om du tar dig tid att besvara frågorna. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Sidan senast uppdaterad: den 13 november 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt