[Arkiverad] Vackert stråk mellan Bromölla centrum och tågstationen

[Arkiverad] Vackert stråk mellan Bromölla centrum och tågstationen

Publicerad: 15 maj 2023, kl. 8:42

2017 föddes idén om ett gång- och cykelstråk som skulle binda ihop tågstationen med centrum i Bromölla. 2022 började idén projekteras för att sedan ta fart efter årsskiftet. Idag slingrar sig stråket längs med Skräbeån och används flitigt av Bromöllaborna.

- Allting började i politiken där idén om ett gång- och cykelstråk togs upp. Sedan ritade konsulter ett förslag på var den skulle gå, säger Christer Björk, gatuingenjör i Bromölla kommun och projektledare för arbetet.

Tanken var att Åfåran skulle knyta samman stationen med Ivöstrandområdet, men det blev även en sammankoppling till centrum. Vägen är ett mysigare alternativ till Ågatan.

- Åfåran är inte den närmaste vägen till centrum, men den är byggd för att det ska vara trevligare att gå dit från stationen. Vägen är cirka 900 meter lång och tillgänglighetsanpassad, alla ska kunna gå där, påpekar Christer.

Tidigare var det gräs och skog på området där Åfåran idag slingrar sig fram. Christer menar att de försökte anpassa sig efter naturen så gott det gick.

- Vi ändrade sträckningen och gjorde stråket mer slingrigt för att slippa ta ner så många träd. Men sen tycker jag också att det är trevligt att vägen slingrar sig, ler han.

Maja Skog, parkingenjör i Bromölla kommun, har också deltagit i projektet och berättar mer om naturen kring Åfåran.

- Vi har sparat både högstubbar och liggande ved längs med Åfåran för att gynna olika insekter och fåglar. Sedan har vi satt ängsfrö mot Tians väg vilket även det har en positiv effekt på den biologiska mångfalden, säger hon.

Nu är gång- och cykelvägen nästan klar. Det som kommer tillkomma är en sittplats och en informationsskylt där minnesmärket Bro-möllan ligger. Även en ek ska planteras i området, denna plats sponsras av Sparbanken.

- När vi hörde om arbetet med Åfåran ville vi som lokal sparbank gärna engagera oss i det. Vi vill uppmärksamma historien om hur Bromölla fick sitt namn, från kvarnen ”Bro-möllan”, som var belägen i området där Åfåran idag går. Det är fint att se sambandet och skapa minnen kring orten, säger Christian Jönsson, VD på Ivetofta Sparbank.

Just nu är lamporna längs stråket igång under dygnets mörka timmar men snart ska intelligent belysning testas.

- Vi har beställt intelligent belysning som är närvarostyrd, den tänds upp om någon går längs Åfåran. Det är jättebra eftersom det sparar energi samtidigt som det visar hänsyn till de boende runt om, menar Christer.

Den 26 maj klockan 11.30–13 kommer Åfåran att invigas och alla är välkomna att delta. Bandet klipps av kommunalråd Jenny Önnevik och det bjuds på lättare tilltugg. Efter invigningen kommer en tipsrunda finnas längs stråket för alla promenad- och tävlingssugna.

Christer och Maja avslutar med att berätta om att de är nöjda och glada över hur Åfåran har blivit.

- Jag är mycket nöjd med resultatet. Vi har nästan bara fått positiv återkoppling vilket är väldigt kul, säger Christer.

- Vi uppskattar också att vi har fått förbättringsförslag från de som har gått på Åfåran och som har sett saker som vi inte såg från början. Det är toppen att invånare tar sig tiden att ge förslag så att stråket blir så välanvänt som möjligt, ler Maja.

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt