Sanja samordnar säkerheten

Sanja samordnar säkerheten

Publicerad: 10 maj 2021, kl. 8:02

Sanja Vojnikovic ansvarar för säkerhet och beredskap i Bromölla kommun sedan tio år. Hon håller samman flera av de viktiga nätverk som finns till för att kommunen ska fungera som vanligt även under svåra påfrestningar och för att medborgarna ska känna sig trygga. Mycket görs i det tysta, men under pandemin har hennes arbete blivit mera synligt.

Sanjas titel är lång - säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare. Men listan på ansvarsområden och uppgifter är längre.
– Krisberedskap och krishantering, säkerhetsskydd, civilt försvar och brottsförebyggande arbete är min vardag. Det innebär allt från hantering av mindre skadegörelse till avsiktliga hot riktade mot kommunen och samhället, förklarar Sanja Vojnikovic.

I sin roll ger hon stöd till verksamheter och bidrar med kunskap för att kunna förebygga och förhindra brott och störningar. Utbildning och övningar med politiker och tjänstemän är viktiga för att bygga upp en god beredskap och förmåga att kunna hantera olika typer av kriser.

– Bromölla kommun samverkar och samarbetar med både myndigheter och det civila samhället inom vårt geografiska område men även regionalt och nationellt. Tillsammans arbetar vi för att skydda det som är allra viktigast för Sveriges säkerhet och ser till att vår egen organisation kan fungera även vid höjd beredskap, säger Sanja.

Hon pendlar till Bromölla från bostaden i Hässleholm. När Sanja släpper tankarna på jobbet gör hon det helst för att prova sin nya roll som mormor och farmor. Barnbarnen tar mycket tid, men utanför familjen är hon också engagerad som volontär i en förening som hjälper utsatta människor runt om i Europa.

Hennes arbete har länge haft ett särskilt fokus på pandemihanteringen. Hon bevakar omvärlden och samverkar regelbundet med Länsstyrelsen, Region Skåne och smittskyddet. Men samtidigt förbereder hon ett projekt med lokala trygghetsvandringar i kommunen ihop med företagare och föreningar och i tät kontakt med polisen.

– I en stor organisation och med ett brett ansvarsområde är det helikopterperspektivet som gäller. Det roligaste med mitt jobb är att se att det finns ett stort intresse för säkerhet och trygghet. Då är det lättare att bygga upp en god säkerhetskultur. Alla ska vara medvetna om och vaksamma på hot, risker och sårbarheter som kan skada vår organisation och samhället, de insatserna kräver samordning, säger Sanja Vojnikovic.

Sidan senast uppdaterad: den 29 september 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt