Musikskolan utvecklas genom skånskt samarbete

Musikskolan utvecklas genom skånskt samarbete

Publicerad: 22 september 2020, kl. 15:03

Musikskolan i Bromölla är en av de 25 skånska musik- och kulturskolor som börjar samarbeta nästa år i ett projekt som fått stöd av Kulturrådet.

Regional kulturskola Skåne heter projektet som ska öka det regionala samarbetet mellan kulturskolorna. En samordnare kan nu anställas och arbeta för ett ökat samarbete, både mellan skolorna och med Region Skåne.

Samordningen ska råda bot på problemet att varje enskild kulturskola inte kan erbjuda fördjupning inom alla områden. Regional samverkan ska då vara ett viktigt komplement, särskilt för barn som är intresserade av smalare ämnen. Det kan röra sig om utbildning i ”smalare” instrument, som oboe eller fagott, eller helt nya ämnen som ännu inte finns som kurser på kulturskolorna.

– Tanken är att skapa likvärdigare förutsättningar för Skånes barn och unga genom att till exempel anordna olika fördjupningsaktiviteter där deltagare från många olika kommuner kan delta. Det kan vara allt från fördjupande filmkollo och speedmetalbastrumspel till oud och balett, beroende på elevernas intresse och behov, säger Annika Kharraziha som är enhetschef på Kulturskolan Lund och ordförande i Nätverket Skånes musik- och kulturskolechefer.

På musikskolan i Bromölla ser man fram emot de nya möjligheterna.

– Idag beror musik- och kulturskolornas utbud väldig mycket på i vilken kommun du bor. Det här är en möjlighet att låta barn och ungdomar utvecklas och växa tillsammans, utan gränser. Vi hoppas förstås att även Region Skåne kommer att stödja samarbetet, säger Robin Duvald, enhetschef för musikskolan.

Sidan senast uppdaterad: den 26 februari 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt