Lovskola i Bromölla kommun

Publicerad: 15 februari 2018, kl. 7:00

Lovskolan vänder sig till elever som har avslutat årskurs 8 eller 9 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. I Bromölla kommer vi att erbjuda lovskola i direkt anslutning till skolavslutningen den 13 juni. Rektor beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola. Organisationen kring lovskolan är inte klar än. Information och erbjudande om lovskola kommer att gå ut till berörda elever och vårdnadshavare under våren.

Sidan senast uppdaterad: den 14 juni 2018
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt