Lekplats Gualövs förskola

[Arkiverad] Invigning av ny lekplats på förskolan i Gualöv

Publicerad: 22 november 2023, kl. 12:55

Onsdagen den 22 november invigdes den nya lekplatsen på Gualövs förskola. invigdes den nya lekplatsen på Gualövs förskola. Det klipptes band, bjöds på fika och alla barn var överlyckliga att få en ny lekplats.

Gualövs förskola samlokaliserades i skolans lokaler när höstterminen började efter att ha huserat i baracker på området en tid. För att barnen skulle få en bra utomhusmiljö projekterades en ny lekplats utifrån att kommunen sedan tidigare fått möjlighet att köpa ett markområde i direkt anslutning till skolan av Trolle Ljungby AB.

Planering av området gjordes tillsammans med representanter från Kommunteknik, Fastighetsenheten, pedagogerna på Gualövs förskola och Fasabs projektör. Man lyssnade in pedagogerna och deras önskemål och utifrån det ritades ett förslag upp. Detta kompletterades med önskemål från Kommunteknik, exempelvis att dubbelgrindar behövdes för att komma in med maskiner och att bevattning skulle fungera med automatik på alla planteringar.

En inventering gjordes på utrustning som fanns sedan tidigare på Gualövs skolområde samt vad som var undanlagt i kommunens förråd. Detta gjorde att kommunen inte behövde köpa in så mycket nya lekredskap utan kunde nyttja sparat material och begränsa budgeten. Med en egen projektering kunde man styra själv hur detaljer skulle se ut för att optimera både för pedagoger, barn och underhållsarbete.

All berörd personal är nöjda med det färdiga resultatet och vi ser fram emot många skratt och aktiviteter från barnen på Gualövs förskola.

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt