Information om Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund (SBKF)

Publicerad: 8 januari 2020, kl. 13:13
Information om Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund

[200210] Ärendet återremitterat
På Sölvesborgs kommunfullmäktige den 3 februari beslutades att äredet ska återremitteras och utredas vidare. Enligt den information vi fått planeras ärendet åter till kommunfullmäktige den 25 mars.

[200108] Förslag på att avbryta samarbetet
Sölvesborgs kommun har meddelat att de har för avsikt att avbryta samarbetet gällande vårt gemensamma kommunalförbund, SBKF.

De har idag den 8 januari gått ut i ett pressmeddelande där det framgår att Samstyret lägger förslag till Kommunfullmäktige den 3 februari om att de vill avveckla SBKF och återföra ansvaret för de verksamheter som idag finns i förbundet till kommunen. Berörda verksamheter är IT, städ, kost, lön, personaladministration samt gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Politikerna i Bromölla kommun har ännu inte haft möjlighet att diskutera Bromöllas inställning till hur frågan ska hanteras. Samarbete bygger på att alla ingående parter vill verka tillsammans annars faller arbetet. Diskussionerna i Bromölla kommun kommer därför att handla om hur vi ska avsluta samarbetet på ett så bra sätt som möjligt.

Bromölla kommun måste så snart som möjligt ta ställning till hur vi ska agera och organisera de verksamheter som ingår i SBKF. Förbundet sysselsätter idag ca 330 personer och det är av yttersta vikt att dessa medarbetare så snart som möjligt får veta hur ägarkommunerna tänker agera. Enligt förbundsordningen får avvecklingen ta max tre år, men om kommunerna kommer överens kan det ske snabbare. De verksamheter som idag bedrivs i förbundet är grundläggande verksamheter som kommunerna även fortsättningsvis behöver för att kunna utföra sina uppdrag.  

Vi har stor respekt för den oro som dagens besked skapar hos berörda medarbetare. Bromölla kommun kommer att bidra till att göra den kommande förändringen så bra som möjligt. Inom vår kommun är samarbete högt prioriterat och kommer att vara så även fortsättningsvis.

Marie Wäppling
Kommunchef

Sidan senast uppdaterad: den 10 februari 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut