[Arkiverad] Försiktighet vid eldning utomhus

Publicerad: 29 september 2016, kl. 13:20

De senaste dagarnas regnskurar har inte trängt ner på djupet och kunnat påverka den torra marken. Bränder som tränger ner på djupet är väldigt svårsläckta och kan hålla på i flera dagar upp till månader innan de kan släckas. Räddningstjänsten har de senaste veckorna lagt mycket tid på att släcka bränder som tagit sig djupt ner i marken i sam­band med eldning/grillning.

Räddningstjänsten har varit i kontakt med expertis, i form av skogsägare och meteoro­log från SMHI som bekräftar dessa markförhållanden. Räddningstjänsten ber därför allmänheten att iaktta stor försiktighet när det gäller att elda utomhus.

Grillning
Grillning bör endast ske i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser.

Med "för ändamålet framtagna grillar" menas vanliga kol-, gas- och elgrillar som kan köpas i butiker. När det gäller engångsgrillar så skall särskild försiktighet iakttas då dessa grillar inte har samma säkerhet som en vanlig grill. Med andra ord så avråder räddningstjäns­ten att använda engångsgrill.

Med "särskilt iordningsställd grillplats" menas en av kommunen eller markägaren iordnings­ställd grillplats i betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav.

Informationen omfattar kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Höör, Hörby, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Sidan senast uppdaterad: den 14 november 2023
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt