Förändringar inom förskola och skola på grund av covid-19

Publicerad: 29 april 2021, kl. 8:29

Krisledningsnämnden fattade den 28 april två beslut som påverkar förskola och skola.

• Gulövs förskola stängs delvis på grund av stor personalbrist på grund av covid-19. Förändringen gäller från och med den 29 april till och med fredagen den 7 maj. Under perioden tar förskolan bara emot barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Skolchefen kan upphäva beslutet om personalsituationen förbättras.

• Hög smittspridning medför att årskurs 9 på Dalaskolan södra övergår till fjärrundervisning under perioden 29 april till och med onsdagen den 5 maj.

Verksamheternas rektorer kan göra individuella undantag för elever med särskilda omständigheter eller behov.

Sidan senast uppdaterad: den 29 april 2021
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt