Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Befolkning, arbete, statistik

Här hittar du statistik om befolkning, förvärvsarbete och näringsliv.

Ett smakprov av statistik i Bromölla kommun

  • Totalarean är 197,14 km² fördelat på 162,48 km² landareal, 22,78 km² inlandsvatten och 11,87 km² havsvatten.
  • Här finns 12 498 invånare per den 31 december 2023, och av dem bor knappt 8 000 i centralorten Bromölla.
  • Sysselsättningsgraden är 81,2 % i åldrarna 20–64 år (2022).

Snabb koll på Sveriges kommuner

Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Via Statistiska centralbyråns (SCB) jämförelsedatabas Kommuner i siffror kan du titta på hur det ser ut i en kommun eller jämföra en kommun med en annan. 

I SCB:s Statistikdatabas kan du själv ta fram den statistik som du är intresserad av.

Befolkningsstatistik per tätort

Tätorterna hade följande befolkningsmängd den 31 december 2023. Föregående års siffra finns inom parentes.

  • Bromölla - 7879 invånare (7996)
  • Gualöv - 519 invånare (501)
  • Nymölla - 241 invånare (250)
  • Näsum - 1038 invånare (1041)
  • Valje - 670 invånare (682)
  • Övriga områden - 2123 invånare (2143)
  • Restförda - 28 (20)

Medborgarundersökning

Bromölla kommun deltar vartannat år i SCB:s medborgarundersökning. Invånarna svarar då på en enkät om hur de tycker det är att bo och leva i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter samt vad de anser om sina möjligheter till inflytande. 

Resultaten från medborgarundersökningarna publiceras i SCB:s Statistikdatabas

Välj Demokrati och sedan Medborgarundersökning för att se resultaten.

Inom näringslivet i Bromölla kommun görs olika undersökningar. Resultaten av dessa kan du ta del av under Fakta om näringslivet.

Jämför Bromölla kommun med andra kommuner

Hur står sig Bromölla i förhållande till andra? I Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan du jämföra kostnader, kvalitet och resultat för områdena företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola samt socialtjänst.

I Kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa verksamheterna från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kontakt

Malin Wimhed
Verksamhetsutvecklare
0456-82 23 70
(SMS 0709-17 11 65)
malin.wimhed@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 maj 2024