Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Vård- och omsorgsutskott

Vård- och omsorgsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

2023-2026
Vård- och omsorgsutskott

Ledamöter

Elisabeth Stenberg Michalski (S) ordförande
Henrik Bengtsson (SD) vice ordförande
Lena Larsson (S)
Hanne Kattem (M)
Anette Persson (SD)

Ersättare

Susanne Bäckman (L)
Gunvor Johansson Mannsdorff (Alt)
Mattias Åkerman (SD)

Vård- och omsorgsutskottets presidium 

Elisabeth Stenberg Michalski (S) ordförande
Henrik Bengtsson (SD) vice ordförande

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla

Utskottet sammanträder en gång i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på omsorgs- och ungdomsutskottets möten

Utskottets uppgifter

Vård- och omsorgsutskottet hanterar individärenden inom utskottets sakområden. Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Kommunala hälso- och sjukvården
  • Äldreomsorg
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS (1993:387)

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2024