Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kommunens organisation

Bromölla kommun styrs av en rad politiska organ i form av utskott, nämnder, beredningar och styrelser. Våra 1000 anställda arbetar inom en mängd olika verksamhetsområden inom den kommunala förvaltningen, helägda bolag och kommunalförbund. Vi samarbetar på olika nivåer med våra grannkommuner, Skånes kommuner och Region Skåne och andra aktörer. För att hitta inspiration till verksamhetsförbättringar träffar vi våra medborgare i olika former av råd.

Sidan senast uppdaterad: den 29 december 2022