Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Asbest ska vara inplastat

Asbest ska vara inplastat

All asbest som lämnas på Åsen ska vara inplastad. Förpackningarna ska vara noga förslutna. Asbesten lämnas på anvisad plats. Är du osäker på om ditt avfall innehåller asbest? Kontakta personalen, så hjälper de dig att sortera rätt.

Kostnad för privatpersoner

Mindre mängder asbesthaltigt avfall kan lämnas kostnadsfritt av hushåll med abonnemang för avfallshämtning i kommunen. Har du större mängder asbest kan det lämnas mot en avgift, kontakta personalen på Åsen så hjälper de dig att väga in ditt asbesthaltiga avfall.

Kostnad för företag 

Företag lämnar alltid mot en avgift, oavsett mängd.

Mottagningstid för inlämning av asbets

Mottagning av asbets sker vardagar kl. 7-13.30.


Varför måste asbest plastas in?

Det görs för att säkra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vad händer om jag inte har plastat in asbesten?

Då måste vi be dig ta med asbesten hem igen och komma tillbaka när den är väl förpackad. Det gör vi  både för din egen och för vår personals skull.

Var finns asbest?

Asbest förekommer huvudsakligen i byggnader uppförda före år 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader. Asbest kan även finnas i äldre båtar. I bostadshus kan man bland annat hitta asbest i:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i
 • väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim
Sidan senast uppdaterad: den 23 maj 2022