Nytt parkeringssystem i syfte att skapa ordning och reda

Under 2021 gjordes ett omtag om parkeringarna i BromöllaHems olika områden sedan det under lång tid förekommit klagomål på felparkerade bilar och bilar som hindrat framkomligheten för exemeplvis blåljuspersonal. En ambition om ökad trivsel, trygghet, ordning och reda låg bakom förändringen. 

 

Ett led i strävan mot ett trivsammare boende för våra hyresgäster innebar ett samarbete med AimoPark som implementerades under hösten 2021. AimoPark tog över administrationen av parkeringarna i hela vårt bestånd i syfte att skapa trivsel, trygghet, ordning och reda runt om i våra bostadsområden och på Coop-parkeringen i centrum.

 

 

- Vår ambition är att åtgärden kommer innebära en ökad säkerhet för våra hyresgäster men också tillse att arbets- och blåljusfordon lättare får tillträde när behov finns, förklarar Anders Bröthlin, VD för Bromöllabolagen. 

 

Samarbetet har alltså inneburit att BromöllaHems hyresgäster hyr sin parkeringsplats via AimoPark som också övertagit all administration samt bevakningen av våra parkeringsplatser. Deras arbete innebär också att tillse att gällande parkeringsregler efterföljs.