Nytt sophanteringssystem i kommunen - med fokus på att sortera rätt

I april 2021 implenterades BromöllaHems nya satsning på miljöinformation och sopsortering som ett led i införandet av det nya sophanteringssystemet i Bromölla kommun. 

Felaktigt sorterade sopor har länge varit ett problem för Bromöllahem. Omfattningen har varierat mellan områdena men där det är som värst uppskattar Martin Grahn, chef för fastighetsbolagets boservice, att Bromöllahem under en tid tvingats köra flera släp per vecka fulla av sopor som inte kan hanteras genom den vanliga soptömningsrutinen. 

 

- Vi har under lång tid lagt massor av resurser på att se till att det inte ligger felaktigt sorterade sopor och grovsopor i våra miljöhus, i fastigheterna och på områdena runt om i beståndet, berättar Martin Grahn. Resurser som vi förstås hade behövt lägga på andra delar.

 

 

 

Genom att introducera projektet med en anställd miljöinformatör hoppades vi kunna utbilda våra hyresgäster och förebygga problemet. Carina Andersson var en av två informatörer som anställdes i projektet. 

 

– Inledningsvis handlade det om att ringa runt till våra hyresgäster, berättar hon. Jobbet bestod som sagt i huvudsak av att dels informera om de nya sopkärlen men också förebygga problematiken med felsortering genom att berätta för våra hyresgäster hur sorteringen ska ske på rätt sätt. 

 

- Vi märkte även upp miljöhusen med tydliga informationsskyltar och hoppades att det skulle få effekt, tillägger Martin Grahn. 

Projektet löpte på under 2021. Det blev tydligt att behovet av att prata om miljöpåverkan och hur vi ska sortera vårt avfall var större än vi förväntat oss. 

 

- Det som blivit bättre är att vi fått mer ordning och reda, förklarar Martin. Vi införde ett 14-dagars schema som rullar på. Det har inneburit att vi ser till att det alltid ser fräscht ut i miljöhusen. En miljövärd har avsatts till att enbart fokusera på sopsorteringen och till hjälp har han en lärling.

 

- Det verkar ha givit effekt, tillägger han.

 

När det gäller till sorteringsbiten har det gått upp och ner under året men det har märkts stor skillnad. Än tycks det dock vara  lång väg kvar innan vi når våra mål - det är ett långsiktigt projekt som kommer sträcka sig under ett par år framöver. Projektet fortlöper därmed under 2022. Carinas roll har även förändras något sedan projektet initierades och hennes jobb innefattar även att se  till att få ut alla de nya kärlen i våra områden innan sommaren.