På jakt efter vatten bland blåbärsris och slingrande stigar

Solen letade sig genom de många trädtopparna och färgade grusvägen gyllenbrun. Den mjuka vinden fick tallarna att vagga till då och då. I bakgrunden hördes fågelkvitter och det rofyllda porlandet av vatten. Plötsligt dunsade marken till, mjukt. Och så igen. Om och om igen ett par gånger innan det blev alldeles stilla. Snart skymtade en stor maskin fram mellan stammarna. Arbetet med att söka efter vatten var i full gång.

 

 

Under 2021 sökte vi med hjälp av två undersökningsbrunnar i Gualövsskogen efter vatten långt ned under marken som täcktes av blåbärsris och slingrande stigar. Med hjälp av resultatet från undersökningsbrunnarna kommer beslut tas om var vi kommer placera produktionsbrunnarna som kan säkra tillgången till rent och friskt vatten för både Bromölla och Sölvesborg.  Under året framkom att av de båda provbrunnarna var en tillräckligt bra för att kunna  bli en produktionsborr framöver. 

 

 

 

 

 

 

- Den nya borran blir en viktig resurs i projektet med Sölvesborgsledningen - ett långsiktigt projekt som sträcker sig flera år framåt i tiden men som initieras nu, säger Anders Johnsson, teknisk chef på Bromölla Energi och Vatten. 

 

En brunn kommer inte vara tillräcklig för att täcka vattenbehovet i Sölvesborg och Bromölla. Därför planeras det för ytterligare provborrningar i Gualövsskogen vilket förhoppningsvis leder till två produktionsbrunnar utöver som redan gjorts. En ny brunn kommer framöver  att borras i vattentäkten i Nymölla som ligger i anslutning till vattenverket där. 

 

 

 

 

 

Ett nytt vattenverk planeras i Nymölla

Bromölla har de senaste åren arbetat på ett samarbetsavtal med Sölvesborg  där borrorna i Gualöv samt en ny ledning mellan Bromölla och Sölvesborg som går via Nymölla, Krogstorp, Edenryd och Valje ingår. För att kunna tillgodose det ökade vattenbehovet som uppstår när detta samarbete träder i kraft krävs också  ett nytt vattenverk i Nymölla som säkrar tillgången till rent och friskt vatten. 

 

 

Det nya vattenverket kommer kunna producera ungefär 4000 kubikmeter vatten per dygn och planeras på samma plats som det gamla. Under 2021 kom vi en bit på väg med det nya vattenverket. Bygglovet blev  beviljat och riktningarna blev klara. Detaljplanen för en tomt längs sträckan där ett teknikhus för kopplingspunkten mellan Bromölla och Sölvesborg kommer att uppföras har också ändrats under året som gått. 

 

- Vi ser fram emot det nya vattenverket, berättar Anders Johnsson entusiastiskt. Vi får en säkrare vattentillgång och avtalet med Sölvesborg fungerar bra.  

 

Syftet med den nya ledningen är alltså att koppla ihop Bromölla-Nymölla-Sölvesborg via Valje med en ny vattenledning. Under  2021 har en hel del förarbete genomförts, bland annat  i form av en arkeologisk bedömning. Bedömningen innebar en del intressanta fynd som i förlängningen innebär att Sydsvensk arkeologi  kommer att genomföra  en så kallad schaktövervakning längs sträckan i samband med bygget av ledningen som förväntas påbörjas under 2022.