Dans och rörelseglädje i det nya Kulturrummet

Bromölla Fritidscenter smygstartade invigningen av Kulturrummet i Sparbankshallen redan precis innan årskiftet 2020 men det var först under 2021 som kulturverksamheten tog fart och vi kunde fylla rummet med i huvudsak dans och musik. 

 

 

När konsten flyttade till intilliggande lokaler letade vi efter nya sätt att skapa utrymme för kultur i Sparbankshallen. Utöver konstutställningar och workshops ville vi kunna erbjuda ett rum för olika kulturella verksamheter inom exempelvis dans, musik, teater och yoga.

 

Lösningen kom att bli ett rum beläget längs ned på plan två i Gröna Hallen som hittills hade fungerat som förvaringsutrymme. Under byggtiden fanns tankar på att driva hallen med solceller och rummet vi hade i åtanke var tänkt att fungera som rum för tekniken bakom solcellerna. Vi slog vår kloka huvud ihop och flyttade det som förvarats i rummet till ett intilliggande förråd, sänkte taket, målade om och satte in både belysning och spegelvägg med hjälp av personal på BromöllaHem.

 

Till sist utrustade vi rummet med draperier och musikanläggning. Ett rum perfekt för allt från stillsam meditation, yoga i olika former till dans, workshops och teater. Möjligheterna är många eftersom rummet kan förändras efter den som bokar och dess behov. 

 

 

Den lokala dansföreningen DanceZone är en av de föreningar som verkat i Kulturrummet under året. De flyttade en stor del av sin verksamhet till oss i Sparbankshallen från Pingishallen, en lokal som ligger i anslutning till Simhallen. Under hösten 2021 flyttade de dock tillbaka några av grupperna på grund av platsbrist i vårt 40m2 stora rum men flera grupper har fortsatt med sina träningstillfällen i Kulturrummet, storleken till trots.

 

Under hösten gjorde också Medborgarskolan Syd en ansats att etablera sin verksamhet hos oss i Sparbankshallen med olika former av dans och fridans samt teater för barn på programmet. Dessvärre var det inte tillräckligt många som anmälde sig till kurserna och dessa fick därför ställas in. Medborgarskolan Syd siktar mot att försöka etablera sig i Bromölla och Sparbankshallens kulturrum under 2022 istället genom bättre och tidigare marknadsföringsinsatser.