En fjärrvärmepanncentral för framtiden

Under året som gått har en stor del av arbetet inom Bromölla Fjärrvärme bestått av att få till detaljplanen för den nya panncentral som planeras byggas på den markplätt som ligger intill reningsverket.

 

Upphandlingen för projektet har färdigställts och pannan har köpts in. Med anledning av att detaljplanen är gemensam med reningsverket, som i sin tur står inför ett stort moderniseringsbehov, har processen för att få till stånd den nya panncentralen komplicerats - något som innebär att arbetet med att få detaljplanen på plats dragit ut på tiden. 

 

 

 

 

Behovet av en ny panncentral för fjärrvärme grundar sig i en strävan mot kostnadseffektivitet genom att använda bioolja. Den nya placeringen av panncentralen innebär också större möjligheter att kunna sköta driften av fjärrvärmenätet optimalt. Styrsystemet kommer ersättas av ett mer modernt sådant- något som kommer öka tryggheten inför framtiden.