Varför kostar vatten pengar? Ny film om vattnets väg ger perspektiv

Det är en svindlande tanke att det vatten vi dricker av idag är samma vatten som susade fram genom urhaven där livet uppstod en gång för mycket länge sedan. Än mer fantastiskt är det att tänka att vi idag hanterar samma vatten som dracks av både stenåldersförfäder och dundrande dinosaurier i en tid långt innan vår. Samma vatten som vi idag lånar av kommande generationer - vårt viktigaste livsmedel och förutsättningen för allt liv.

 

Vattnet som finns på jorden är det vatten vi har att förhålla oss till. Det går inte att producera nytt. Vattnet förbrukas inte utan lånas, används och återförs så småningom till naturens eviga kretslopp. Kanske är vi många som vant oss vid världens mest exklusiva lyx? Drickbart vatten direkt ur kranen. Men hur kommer vattnet dit? Det är det kanske inte lika lätt att svara på. 

 

Bromölla Energi och Vatten beslutade sig för att förklara processen med hjälp av en film som visar hur vattnet färdas från borra och vattenverk till din kran och sedan via ledningsnätet till reningsverket innan det går tillbaka till naturen igen. Filmen spelades in i vår vackra natur alldeles intill Ivösjön och Valjeviken med hjälp av en lokal producent. I filmen deltog personal från Bromöllabolagen. Det var av stor vikt att hålla filmen lokalt förankrad för att skapa igenkänning och stolthet bland kommuninvånarna.

 

 

Under 2022 och framåt kommer det arbetas med filmen på olika sätt för att belysa varför vatten kostar pengar  men också för att kunna använda den vid  digitala studiebesök samt som material för kommunens skolor att arbeta med.

På ett enkelt och pedagogiskt sätt förklaras det att pengarna vi betalar för vattnet ska räcka till både drift, underhåll och investeringar i ledningsnätet och våra anläggningar. Att sköta anläggningarna och förnya ledningsnätet kräver personal och pumparna kräver stora mängder energi. Det viktigaste arbetet är att förebygga akuta åtgärder för att minska avbrott och öka kvaliteten på vattnet.

 

 

 

 

Berättarrösten ger nya perspektiv och redogör för hur Vattentjänstlagen säger att utgifterna ska fördelas rättvist och skäligt. Något som innebär att alla inkomster ska återinvesteras i den allmänna VA-anläggningen. Kärnan i filmen är att vatten är livsavgörande och för att kommande generationer ska kunna fortsätta ta del av ett vatten som är säkert för alla att nyttja krävs ständiga investeringar i förnyelse av nät, nya reningstekniker och hantering av reparationer.

 

Detta ska vara ett nollsummespel som betalas av alla de som ingår i VA-kollektivet. Vi hoppas och tror att filmen  kan ge nya perspektiv och nå ut till en bredare publik. 

 

Här kan du se filmen.