Spår av en svunnen tid påverkar framtidens vattenförsörjning

I mars initierades första steget i den arkeologiska undersökning som förutsatts när projektet med Sölvesborgsledningen - ett samarbetsavtal mellan Bromölla Energi och Vatten AB och Sölvesborg Energi och Vatten AB - inleddes. Projektet syftar till att på ett hållbart sätt omhänderta spillvattnet för Valje, Edenryd och Nymölla. 

 

Ett avtal om samarbete mellan Bromölla Energi och Vatten AB och Sölvesborg Energi och Vatten AB har tagits fram i syfte att stärka Sölvesborg kommuns behov av dricksvatten genom att råvatten från grundvattentäkter i Bromölla kommun bereds till godkänd dricksvattenkvalitet och pumpas till Sölvesborgs befintliga ledningsnät - ett omfattande projekt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. 

 

Första steget i projektet innebar en arkeologisk undersökning som inledningsvis skulle handla om att kartlägga sträckan som är aktuell för ledningen. Den första delen av undersökningen pågick under två dagar. Sträckan delades upp på dessa båda dagar för att arkeologerna skulle ha en chans att hinna med.

 

 

När vi en kylig marsmorgon mötte upp Åsa Berggren och Ylva Wickberg från Sydsvensk Arkeologi hade vi först svårt att lokalisera vart de befann sig - de rörde sig någonstans mitt ute bland markerna i Nymölla och tog sig an den flera kilometer långa sträckan mellan Nymölla och Sölvesborg till fots. Med sig hade de en höjdkarta som visade var det finns tidigare kända fornlämningar och vart man gjort utgrävningar förut.

 

Iklädda varselkläder lös de upp den annars grå och regntunga morgonen. Försiktigt sparkade de på jorden och försökte lägga märke till slagen flinta som skulle kunna tyda på att det funnits bosättningar på platsen. 

 

- Ja, det har blivit ett litet fynd redan, berättade Åsa Berggren glatt och visade upp en liten grupp stenar som kanske varit svåra för en lekman att urskilja från den leriga åkermarken under oss.

 

-Det kanske tyder på en bosättning från stenåldern eller bronsåldern, fortsatte hon och förevigade fynden med kameran.

 

 

 

 

-Det är verkligen himla spännande med sådana där stora stenbumlingar, la Ylva Wickberg till och pekade mot en samling sten alldeles intill. I sagorna pratas det ju om troll och skatter när det kommer till stenar av lite större sort. Det ligger faktiskt en hel del  i det för man kan nämligen hitta en del spännande saker just vid lite större stenar.

 

 

 

Projektet med den nya Sölvesborgsledningen delas in i fyra etapper och omfattar lika många delprojekt där själva ledningsarbetet utgör en självklar del av projektet. Utöver det pågår ett projekt med en ny borra i Gualövsskogen där en produktionsbrunn etableras som en viktig del för att det stora projektet ska gå i lås. Därtill kommer ett nytt vattenverk uppföras i Nymölla som kommer bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen i båda kommunerna.