Trygghet och trivsel i fokus

Obehagskänslan ligger som en tung slöja i trapphuset. Det är tyst så när som på skrik och bråk inifrån grannen. Hur står det egentligen till där inne? Bråkar de inte lite väl ofta? Lite mer högljutt än andra? Och lampan som slutat fungera i  korridoren på väg till tvättstugan… Tvätten kan kanske tas med till mamma? 

 

 

Trygghet är ett av BromöllaHems viktigaste ledord och går hand i hand med hur du som hyresgäst trivs i din lägenhet. Under 2021 har arbetet med att trygghetssäkra våra områden pågått i olika utsträckning. Det har tagit sig i uttryck både vad gäller införandet av skärpta parkeringsregler och renoveringar av tvättstugor samt upprustning av utemiljöer vad gäller belysning. Ambitionen är att skapa ordning och reda men också öka trivseln runt om i våra fastigheter - och därmed tryggheten. 

 

I våras hölls en föreläsning om hot och våld med hjälp av Peter Rung från Huskurage och arbetet med att införa ett nytt förhållningssätt efter de principer som Huskurage står för tog fart. Den nya våldspreventiva metoden kommer implementeras ytterligare under kommande år och syftar till att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. I takt med att organisationen Boservice etableras ytterligare effektiviseras också arbetet med att skapa en trivsam miljö i och omkring våra bostadshus.

 

 

Våra hus säkras upp genom att vi minskar tillgängligheten för obehöriga och flera tvättstugor rustas upp och genomgår förbättringar. Många av de utemiljöer som tidigare upplevts otrygga får ny belysning och vi arbetar för att eliminera så kallade hängplatser för obehöriga i flera av våra områden. Förhoppningsvis kommer det innebära en märkbar förbättring för våra hyresgäster. 

 

 

Införandet av Huskurage innebär att både anställda och hyresgäster hos BromöllaHem får ökad kunskap samt verktyg för hur de ska agera vid oro för sina grannar. Inom organisationen har vi under året, utöver föreläsningen med Peter Rung, arbetat för en närmare relation till både räddningstjänsten och socialtjänsten vilket innebär kortare väg i en situation då deras stöd är värdefullt. Många, framförallt kvinnor och barn, lever med våld varje dag - och det sker oftast av någon närstående i hemmet. 20 personer dödas av sina närstående varje dag.

 

Genom att öka kunskapen om våld i nära relationer och erbjuda våra hyresgäster och anställda konkreta verktyg kan vi tillsammans rädda liv och bidra till en tryggare, ljusare framtid för våra barn.