Bromöllabild utvald till nationellt koncept för hållbar vattenanvändning

Under 2021 togs ett gemensamt material fram av Svenskt Vatten med intentionen att sprida budskapet om vattnets förutsättning för liv och för att belysa en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Satsningen görs nationellt för att få ökad genomslagskraft och igenkänning oavsett vart i landet mottagaren befinner sig.

 

 

Dels handlar konceptet om kommunikationsmaterial som går att använda i olika digitala kanaler men också i tryckt version ute i samhället. 

 

Bromölla Energi och Vatten deltog i framställandet av materialet genom att bidra med bilder på olika vattenmiljöer varav en av bilderna slutligen valdes ut till projektet. Bland alla de bilder som inkom blev vår bild en av de 6 utvalda - något vi förstås är mycket stolta över. Bilden är tagen en sommarkväll vid Levrasjöns badplats och skickades in av vår kommunikatör och fotograf Mathilda Lindqvist. 

 

Läs mer om projektet hos Svenskt vatten.