Om Bromöllabolagen

Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. Bromölla Energi och Vatten, Bromölla Fritidscenter och BromöllaHem. Vi står för tre viktiga delar i människors liv.

 
AB Bromöllahem förvaltar 906 lägenhet i Bromölla kommun. Fastigheterna finns i Bromölla tätort, Näsum, Gualöv och Valje. Bromöllahem arbetar ständigt med utgångspunkten i att bidra till att göra Bromölla attraktivt att bo och leva i och vill erbjuda ett trivsamt bostadsbestånd som håller god kvalitet. Vi förvaltar utöver våra lägenheter även 180 servicelägenheter med fokus på trygghet och trivsel - men också 47 lokaler där olika företag har sina verksamheter. Vi vill välkomna dig hem till en hyresrätt där du ska känna dig trygg och trivas. Ett hem lägger grunden för resten av din vardag och utgör en oerhört viktig del av den.
 
Bromölla Energi och Vatten AB:s uppgift är att transportera el till sina anslutna kunder. Bromölla Energi och Vatten ansvarar för att medborgarna ska få ett gott, naturligt och hälsosamt dricksvatten men renar också avloppsvattnet så att det kan återföras till naturen utan att skada människors hälsa eller miljö. Vi vill ge dig driftsäkra elnät men också både rent dricksvatten och en säker avloppshantering. Vårt vatten är skapat av grundvatten som silats genom jordlagren i orterna som utgör vår kommun, både naturligt och av högsta kvalitet. Inom Bromölla Energi och Vatten finns dessutom Bromölla Fjärrvärme som levererar miljövänlig fjärrvärme till en stor del av kommunens inrättningar och företag utöver ca 1500 hushåll i Bromölla. 
 
Bromölla Fritidscenter AB äger och driver anläggningar för sport, hälsa, utbildning, kultur, mässor, konferenser och event i Bromölla kommun. Området är mångfacetterat och utgör en unik mötesplats för alla  – full av spännande kontraster! Det ligger vackert beläget intill Ivösjön med både badplats och vackra promenadstråk knutet till vår evenemangshall och idrottspark. Vill ge dig unika möjligheter till idrott, hälsa och välbefinnande men också konst och kultur - allt på samma plats. Idrottspark Ivöstrand är en mötesplats över generationsgränserna som verkligen placerar Bromölla på kartan.
 

För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt.