Digital serviceanmälan förenklar för hyresgäster och boservice

Med införandet av den digitala serviceanmälan öppnas möjligheten för hyresgästen att följa sitt ärende på ett enkelt och överskådligt sätt.

 

Med den uppdatering av "Mina Sidor" som gjordes under 2021 blev det möjligt att införa funktionen med digitala serviceanmälningar för samtliga BromöllaHems fastigheter. 

Detta innebär en smidigare lösning då ärendet registreras direkt på rätt fastighet. Hyresgästen kan därefter följa sitt ärende och kommunicera direkt med sina Bovärd kring uppdateringar i ärendet. För att logga in på Mina Sidor behövs mobilt BankID eller med personnummer/intressenummer och ett lösenord. 

För att hjälpa hyresgästen under en övergång så finns det guider framtagna både för webb och mobilanvädning, dessa nås BromöllaHems hemsida. 

 

Om hyresgästen har problem eller kanske saknar möjlighet till uppkoppling så hjälper kundservice till att starta upp ärendet. Det är även möjligt att använda den kunddator som finns i Bromöllabolagens reception under normala öppettider. Då kan hyresgästen även få hjälp av kunnig personal för guidning.

 

Vid akuta ärenden kontakta 0456-622400 vardagar mellan 8 och 16, övrig tid 0456-25060.

2023-04-12 (1).png