Grus och småsten silas i jakt på svunna tider

Skräbeåns mjuka porlande bortom ängen och det rytmiska, metalliska skramlandet från jord, grus och småsten som varsamt silas genom skakskärmens filter ackompanjeras av suset från den resliga pappersfabriken intill.  I en tillsynes blek och gräsbevuxen kulle döljer sig spår från 6000 år tillbaka i tiden  - om man bara vet vad man letar efter och hur man går tillväga. 

IMG_0142.jpg

 

En grönyta vid Skräbeåns porlande vatten i Nymölla utgör skådeplatsen för den senaste i en rad av arkeologiska undersökningar som ingår i Bromölla Energi och Vatten ABs projekt Sölvesborgsledningen. Det första steget i den arkeologiska undersökning som varit en förutsättning för projektet initierades i mars 2021 men arbetet med Sölvesborgsledningen sträcker sig långt mycket längre än så. Syftet med den nya ledningen är att på ett hållbart sätt omhänderta spillvattnet för Valje, Edenryd och Nymölla men också att stärka upp Sölvesborg kommuns behov av dricksvatten. Detta sker genom att råvatten från grundvattentäkter i Bromölla kommun bereds till godkänd dricksvattenkvalitet vartefter det pumpas till Sölvesborgs befintliga ledningsnät. Projektet är omfattande och syftar till att säkra framtidens dricksvattenförsörjning i båda kommunerna. Innan ledningarna kan grävas ner måste platsen noga undersökas. 

 

Åsa Berggren och Ylwa Wickberg medverkade i den förundersökning som genomfördes i mars 2021 och berättar ivrigt om hur platsen vi befinner oss på har genererat massor av spännande information om hur människor som levde här långt innan oss. Nymölla, Edenryd och Valje utgör havsvikar och platser likt dessa har genom tiderna kunnat utnyttja många olika resurser och därför erbjudit en stadigvarande boplats under mycket lång tid. Det har varit en plats mellan hav och sjö där människor trivs.

 

IMG_0140.jpg

 

- Utgrävningen här i Nymölla har blottlagt flera tjocka kulturlager som rymmer lämningar från olika tidsperioder, säger Tony Björk som tillsammans med Ylwa och Åsa arbetar med utgrävningen. 

Tony är projektledare på Sydsvensk Arkeologi och guidar oss genom platsen där en stor del av markytan är avspärrad. Innanför avspärrningen ryms flera kvadratiska hål och både  träpinnar och andra markörer visar vart fynd har gjorts. Flera av hans kollegor är i full gång med att noggrant syna jord och grus i jakt på makabra fynd.

 

- Här ser vi lämningar som sträcker sig från stenåldern till järnåldern men också tidig medeltid. Man kan tänka sig att organiska material som textilier, skinn och trä har förmultnat med tiden medan mer beständiga material som flinta, keramik och djurben finns kvar.

 

IMG_0112.jpg

 

Vid platser som Nymölla, som är belägna på en höjd alldeles vid kusten, har man levt stadigvarande och inte förflyttat sig som på många andra platser runt den här tiden. Kanske bidrar det till att det går att göra många fynd just här. Jorden berättar hur man levt i trakterna kring Edenryd, Nymölla, Gualöv och Valje och målar upp en tydlig bild av vilka vapen som använts vid jakt av bland annat kronhjort, älg och säl. Både benmaterial och jordprover som flotterats berättar om näringsfånget för den här tiden och ger oss information om vilka fröer och nötter människorna som levde under den här tiden åt. 

 

Marlene som studerar på universitetet är med vid utgrävningen för att få en inblick i hur fälterkeologin ser ut i praktiken. Hon plockar med stor försiktighet fram en bit Östersjökeramik och visar en vackert ornamenterad mynningskant präglad av horisontella fåror. 

 

- Den härstammar alldeles säkert från sen vikingatid eller tidig medeltid, säger hon stolt. Den har jag hittat i den här rutan!

Hon pekar på en plats på marken. Keramikbiten är täckt av damm och grus men det vackra mönstret går tydligt att urskilja, även för den som är ovan. 

 

IMG_0134.jpg

 

IMG_0119.jpg