Vattnet - vårt viktigaste livsmedel

Det är en svindlande tanke att det vatten vi dricker av idag är samma vatten som susade fram genom urhaven där livet uppstod en gång för mycket länge sedan. Än mer fantastiskt är det att tänka att vi idag hanterar samma vatten som dracks av både stenåldersförfäder och dundrande dinosaurier i en tid långt innan vår. Samma vatten som vi idag lånar av kommande generationer - vårt viktigaste livsmedel och förutsättningen för allt liv.

Vattnet som finns på jorden är det vatten vi har att förhålla oss till. Det går inte att producera nytt. Vattnet förbrukas inte utan lånas, används och återförs så småningom till naturens eviga kretslopp. Kanske är vi många som vant oss vid världens mest exklusiva lyx? Drickbart vatten direkt ur kranen. Men hur kommer vattnet dit? Det är det kanske inte lika lätt att svara på.