Nyfikna elever följde vattnets väg

Nyfikna vetgiriga elever från Edenryds skola följde vattnets väg från nedspolning till rening tillsammans med personalen från Skåne Blekinge Vatten Tjänst.

 

Panncentralen008.JPG

 

Under en varm och solig höstdag gjorde mellanstadieelever från Edenrydsskola ett studiebesök på vårt reningsverk. Mikael Nilsson och Fredrik Thornström på Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, tog emot nyfikna frågor och visade runt eleverna på området. De förklarade varje process kring hur vattnet har sin väg från nedspolning till rening innan det till slut når vårt hav lika rent som det var innan det användes.

 

Innan eleverna besökte reningsverket hade de fått läsa på om vattnets väg och till sin hjälp i undervisningen hade skolan använt Bromölla Energi och Vattens egen lokala film om vattnets väg. En film bolaget är mycket stolta över. 

 

Panncentralen004.JPG

 

Panncentralen005.JPG

 

Efter besöket besökte Bromölla Energi och Vatten skolan för att dela ut böcker om vattnets historia och betydelse till åk 5. Böckerna är framtagna av Svenskt vatten med syfte att användas i undervisning och väcka intresse för vattnets betydelse. 

 

- Idag är det en utmaning att hitta och rektytera personer inom VA-branschen, vi ser det därför som något vi behver väcka intresse för i tidig ålder.  Och tror att denna typ av aktiviteter kan locka fler unga till att utbilda sig inför en karriär i branschen, säger Joakim Wallberg VD Bromöllabolagen. Vi är mycket öppna för liknande aktiviteter i framtiden. 

 

IMG_1259.JPG

 

Vatten är världens viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på vår planet, det är även en av våra största utmaningar för klimatet. Det vatten som finns idag är det enda vi har tillgång till, det går inte att producera mer utan vi behöver vara rädda om och förvalta det vatten vi har genom att arbeta förebyggande och minska mängden utsläpp och skräp som hamnar i vårt vatten. Genom att göra medvetna val som tar hänsyn till vatten och miljö kan alla vara med och påverka vattnets kvalitet.