Efter 37 år på vattnets förunderliga resa går Anders Johnsson nu i pension

Anders Johnsson har en aldrig sinande passion för vattnets kretslopp. Under 2022 gick han i pension efter 37 år med fokus på vatten och avlopp i Bromölla kommun. 

 

Det grånande håret faller mjukt över pannan när han kastar en snabb blick på telefonen som vibrerar på bordet framför oss. Jag rättar till mitt anteckningsblock och uppmanar honom att svara om han behöver. 

 

- Ja, jag har ju fortfarande en fot kvar på jobbet, säger han och skrattar så huden veckar sig kring ögonen innan han trycker bort samtalet. 

 

AndersJohnsson015.jpg

Hans blick är varm och jag tycker mig skymta en någon tudelad känsla inför att lämna arbetet på det kommunala VA-bolaget till förmån för pensionen. Anders Johnson är ett levande uppslagsverk när det kommer till vatten- och avlopp, både i Bromölla kommun men också i stort.

 

Med sina 37 år i branschen som drifttekniker på vatten- och reningsverk, men framför allt som teknisk chef för Bromölla energi och vatten AB, har han varit med på vattnets förunderliga resa i flera bemärkelser. Han började sin karriär som VA-tekniker där han servade vattenverk och reningsverk i Bromölla Kommuns regi. Något han sedan byggde vidare på. Att det blev just vatten var kanske mest en slump. 

 

- Det var nära till jobbet, skrattar han. Jag bodde ju i Gualöv och kunde ta cykeln till arbetsplatsen. 

 

Under åren har han tagit del i flera spännande projekt där både han och verksamheten fått lov att utvecklas. Anders Johnsson har varit en stor och viktig del i att modernisera och bygga upp Bromölla Energi och Vatten AB.

 

- Det är många stora investeringar som har gjorts under åren för att tillvarata det viktigaste vi har, säger Anders Johnsson och får något allvarligt i blicken. Vatten är en värdefull resurs som vi ofta tar för givet.

 

Något av Anders Johnssons allra första projekt var att bygga ut datorövervakningen för alla VA-anläggningar i kommunen, detta för att effektivisera dem. Därtill var han med när det nya vattenverket byggdes och när Bromöllas vatten korades till Sveriges godaste dricksvatten 2015. 

 

- Just den utmärkelsen kändes ju särskilt rolig, ler han stolt. Vi har ett väldigt gott och mineralrikt vatten som silats genom jordlagren för att få sin karaktäristiska smak. Det är så pass bra kvalitet på vårt grundvatten att det i stort sett endast behöver luftas, passera genom ett sandfilter och belysas med UV-ljus innan det är klart att avnjutas. 

 

Han tillägger:

- Det är något vi verkligen ska vara rädda om. 

AndersJohnsson008.jpg

Innan VA-bolaget bildades bestod arbetet till större del av att konkurrera om pengarna men sedan starten 2006 har fokus istället legat på att investera och förbättra - för framtiden. När VA-bolaget bildades moderniserades hanteringen av vatten och avlopp avsevärt och man började bygga ut och förnya VA-nätet. 

 

- VA-nätet i Bromölla är mycket gammalt och har behövts förbättras för att säkra dricksvattentillgången i kommunen, tillägger han.   

 

Att gå i pension efter 16 år på samma bolag är minst sagt ett stort steg att ta, särskilt med tanke på att de projekt som startats upp i Anders Johnssons regi sträcker sig över lång tid och inte hinner avslutas innan Anders Johnson gör sin sista dag på bolaget. 

 

- Ibland känns det lite märkligt att projekten fortlöper utan min inblandning men jag vet att det finns fler på bolaget som förstår att vi kanske inte kan ta för givet att vi kommer ha ett rent dricksvatten för allt framtid och vi har många samarbetspartners som är inblandade, förklarar han. 

 

Jag ser hur blicken tänds när jag ställer frågan om hur branschen ska locka fler unga att arbeta med vatten- och avlopp. 

 

- Om fokus ligger på miljö- och klimatförändringarna kanske fler unga känner sig manade att söka sig till Va-branschen, svarar han. Att vi fortsätter belysa vikten av att ta vara på vår allra mest värdefulla resurs med hjälp av god kommunikation är nog också av stor betydelse.

 

Han tillägger:

 

- Kraven på rening ökar hela tiden och föroreningarna blir fler. I Sverige har vi ett ledningssystem, reningsverk och välutvecklad teknik som visat sig vara effektiv. Det kräver ju dock ständigt underhåll av ledningsnätet och att vatten och avloppsledningarna byts ut i den estimerade förnyelsetakten för att vattnet ska fortsätta vara rent. Det gäller att ha en långsiktig plan. 

 

Den stora utmaningen, menar Anders Johnsson, är att underhåll kostar pengar och att VA-taxan måste möta de krav framtiden ställer på att säkra dricksvattentillgången. 

 

- Det är viktiga funktioner i samhället och förhoppningsvis fortsätter bolaget att sträva efter att utbilda barn och unga med hjälp av exempelvis studiebesök och pedagogiskt material. 

 

Bromölla energi och vatten AB tackar Anders Johnsson för en lång och trogen tjänst och önskar honom goda, lyckliga dagar som pensionär.

AndersJohnsson007.jpg