Valberedningen i Bromölla tänker nytt - Val 2022 hålls i Sparbankshallen

Valberedningen i Bromölla kommun var beredda att prova på något nytt och valde att förlägga samtliga fem valdistrikt på samma plats i Sparbankshallen.

 

2022 var valår och detta var första gången Bromölla kommun valde att samla de fem valdistrikten från Bromölla centralort i Sparbankshallen. Med den öppna ytan som den Gröna hallen i Sparbankshallen kunde erbjuda blev det en valfest utan dess like. Bromöllas befolkning strömmade in för att göra sin röst hörd och mitt på dagen gick köerna långt utanför entredörrarna. I post pandemitider var den öppna och luftiga lokalen en perfekt samlingsplats där man inte behövde känna oro för någon smittspridning.