Att jobba som lärling hos BromöllaHem

BromöllaHem satsar på socialt ansvarstagande genom att erbjuda lärlingsplatser - ett projekt som fallit väl ut. 

BromöllaHems ambition är att skapa goda förutsättningar för människor att både bo, leva och verka i Bromölla kommun. Bolaget arbetar ständigt med hållbar utveckling i olika former och strävar efter att ta ett ökat socialt ansvar för våra medmänniskor. Ett led i detta är att arbeta engagerat för ökad integration och mångfald i kommunen genom att erbjuda praktik- och lärlingsplatser på BromöllaHems boservice.

Under året har två lärlingar arbetat med ordinarie personal för våra hyresgästers trygghet och trivsel, en med fokus på utemiljö och återvinning medan den andra fokuserat främst på målning och underhåll av lägenheternas ytskikt.

 

- Jag trivs väldigt bra på BromöllaHem, främst för att jag har så himla bra arbetskollegor, berättar Jonatan Erlandsson som varit lärling på boservice sedan 2021. Jag håller på att ta körkort just nu så jag kan köra traktorer och våra arbetsfordon. På så vis kommer jag att kunna bli ännu mer självständig i mitt arbete. 

 

Han tillägger:

- Det bästa är att arbetet är så varierande. En dag på jobbet innebär allt från att plocka skräp och så ogräs till att klippa häckar, trimma och göra vinterunderhåll runt om på fastigheterna i kommunen.